Sespis Hastalığı ve Tedavi Yöntemleri

SEPSİS

Sepsis (septisemi), bir septik odaktan kalkan bakterilerin kana geçmeleri ve hemen bütün organlarda septik metastazlar yapabilmeleriyle karakterize genel bir enfeksiyondur. Bu metastazlar da sökonder sepsis odağı halinde mikrop yaymaya devam ederler. Etken olarak her türlü patojen, fakültatif patojen ve apatojen etkenler söz konusu olabilir. En ziyade görülen hastalık etkeni bakterilerdir, o nedenle “bakteriemi” den söz edilir. Gram pozitif bakterilerin bir kısmı, özellikle piyojen koklar ve gram negatif bakterilerin çoğu, özellikle enterik bakteriler sepsis nedeni olabilirler. Anaeroblar da, virüsler, riketsialar, mantarlar ve diğer parazitler de sepsis yapabilirler.

Klinik tablo: Hastalık şiddetli titreme ve yüksek ateşle başlar. Ateş çoğunlukla intermittan tiptedir. Huzursuz ve bitkin olan hastada hipotansiyon, hepato-splenomegali, ikter, makülo-papüler döküntüler görülebilir. Bilinç bulanır. Stafilokok sepsisinde çeşitli organlarda piyojen odaklar (küçük apseler) oluşur. Sepsisin en korkulan komplikasyonu septik şoktur. 48 saat içinde ölümle sonlanan perakut sepsis vak’aları vardır (septik endokardit). Sedimantasyon çok hızlanır, lökositoz vardır.

sespisTanı: Hemokültür yapılır. Kan kültürleri üşüme, titreme esnasında alınırsa pozitif sonuç beklenebilir. Üreyen bakterinin tanınması ve antibiogramda alman sonuç, prognoz yönünden büyük önem taşır. Antibiotik tedavisine başlamadan önce 24 saat içinde en az 3 hemokültür alınmalıdır. Bu durumda etkenin saptanması % 99 mümkün olur.

Tedavi
Hasta yoğun bakım servisine alınmalı ve vital fonksiyonları kontrol altında tutulmalıdır. Primer ve sökonder septik odaklar aranmalı ve mümkünse odağın cerrahî yoldan temizlenmesine çalışılmalıdır. Hastada su ve elektrolit dengesi sağlanmalıdır.

Antibiotik tedavisi: Hemokültür ve antibiogram sonucuna göre uygun antibiotik kullanılmalıdır. Ancak bunların cevabı gelinceye kadar yüksek doz penisilin G (40-60 milyon Ü) ve gentamisin (Garamycin, Genta) günde 240 mg i.v. verilmelidir. Antibiogram cevabı gelince tedavi ona göre değiştirilir; duyarlı antibiotiklerin dozları yüksek tutulmalı ve mümkünse ikili, üçlü antibiotik tedavisi uygulamalıdır. Antibiotik tedavisi 15-21 gün sürdürülmelidir. Antibiotiklerin yan etkileri yönünden kontroller ihmal edilmemelidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ