Sinirlerle ilgili komplikasyonlar

Sinirlerle ilgili komplikasyonlar :
Çekim esnasında alt çene siniri ve dil siniri leze olabilir.
a) Alt çene siniri: Yirmi yaş dişi ile oniki yaş dişinin kökleri alt çene sinirini oldukça yakınlık gösterirler. Bu seviyede sinir yır-tüabilir, kesiledilir kopabilir ve ezilebilir. Bu komplikasyondan ka­çınmak için bilhassa yirmi yaş dişlerinin çekiminden önce iyi bir rad­yografi yapılmalıdır.
Sinirin kontüzyonunda bilhassa ağrı meydana gelir. Bazan da geçici bir anestezi görülür.
Sinir yırtıldığı takdirde çok şiddetli ağrılar olur. Çekimi takip eden günlerde de ağrı devam eder. Bu bazan nevraljiform karakter­dedir. Fakat sonraları anestezi, daha sonra parestezi yerleşir.
Sinirin tam seksionu daha nadirdir. Aynı belirtiler müşahade edilir. Yukarıdaki komplikasyon ya kök çekimi esnasında sinirin alet­lerle tahribata uğraması veya gene kök çekimi esnasında yapılan alveolektomiler esnasmda görülür. Kök çekimi esnasında alveol kal-dırılacaksa bu ameliye çok dikkatli yapılmalıdır.
b) Lingual sinir: Bu sinirin leze olması oldukça nadirdir. Alt yirmi yaş dişinin tabula internasmm fraktür veya osteiti sonucu meydana gelir. Belirli olarak dilin bir yarısmda nevralji veya anes­tezi ile kendini belli eder.
c) Nevralji: Bilhassa yaşlılarda çekimden sonra ağrılar olabilir. Ağrıya karşı muhtelif. tedavi çareleri ve bilhassa alveol kret rezek-tionu tavsiye edilmiştir. Bu ağrılar ampute uzuvlarda görülen amputasyori rievromîanna benzetilmektedir. Tedavide aiveoîektomiden başka peri fasyal ve peritemporal adrenalinsiz novokain zerklerin­den istifade edilebilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ