STAFÎLOKOKAL PNÖMONİ

Stafîlokokal pnömoni hastane dışında gelişen tüm bakteriyel pnömonilerin %5 kadarını oluşturur. Ancak yüksek mortalitesi (%30) nedeniyle önemli bir infeksiyondur. Etken genellikle S.aureus’tur. Normal kişilerde %10-15 oranında burun deliklerinde kolonize olan bakteri, özellikle insülin kullanan diabetikler, hemodializ hastalan, desenzitizasyon tedavisi görenler gibi kronik olarak injeksiyona maruz kalanlarda daha sık kolonizasyon gösterir(41). Bakterinin solunum yoluyla girmesi halinde primer tipte pnömoni oluşurken, bakteriyemi sonucu metastatik olarak da infeksiyon gelişebilir. Primer infeksiyon influenza gibi yiral infeksiyonlarla bronşial silier epitelin harabiyeti sonrasında gelişir. Kistik fibrozis önemli bir predispozan faktördür. Buna karşın parenteral ilaç kullananlarda ve immunosupresif tedavi alanlarda

bakteriyemik pnömoni daha sıktır. İnfluenza infeksiyonu geçiren bir erişkinde semptomlar düzelirken ani yükselen ateş, titreme, progresif dispne ve göğüs ağrısı stafüokokal pnömoniyi düşündürmelidir. Başlangıçta akciğerlerde matite alınmayabilir. Ancak hastalığın seyrinde plevral effüzyon ve ampiyem sık görülür. Yaygın ince ve kaba railer duyulabilir. Hastalarda bol miktarda pürülan balgam mevcuttur. Ancak bakteriyemik tipte öksürük ve balgam olmayabilir(38). Balgam yaymasında bol miktarda parçalı ve fagosite edilmiş gram-pozitif küme yapan koklar dikkati çeker. Akciğer grafisinde primer pnömonide difluz veya lokalize non-spesiflk bir infiltrasyon saptanır. Patognomonik olmamakla birlikte, radyolojik inceleme sırasında küçük kavitas-yonlar ve pnömatosel görülmesi haline stafllokokal pnömoni mutlaka akla getirilmelidir(42). Hastaların %25’inde apse gelişir. Bakteriyemik hastalarda başlangıçta akciğer graflsi normal olabilir. İki üç gün içerisinde küçük apseleşmeler ortaya çıkar. Hastalardan alınan kan kültürlerinde etken üretilebilir. Özellikle intra-venöz ilaç alışkanlığı olanlarda bu tür bir bulgu sağ kalp endokarditine bağlı septik pulmoner emboliye işaret edebilir(38).

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ