Su Çiçeği Varicella Teşhisi Tedavisi

SU ÇİÇEĞİ (Varicella)
Su çiçeği virusu ile herpes zoster virusu aynidir. Bir DNA virüsüdür. Enkübasyon süresi ortalama 15 gündür.
Klinik tablo: Çiçek hastalığı gibi akut ve deri döküntüleri ile başlar. Deri lezyonlarının polimorfizm göstermeleri, yani değişik dönemlerde olmaları karakteristiktir. İlk haftadan sonra yeni veziküller çıkmaz. Çıkan vaziküllerin
sayısı çiçek hastalığındakine bakarak çok azdır. Saçlı deride de vaziküller bulunur. Vaziküller püstülleşmedikleri için iyileştikten sonra nedbe bırakmazlar. Ancak kaşınarak cerahatli hale getirilmiş vaziküller nedbe bırakır.
Tanı: Şüpheli vak’alarda vazikül sıvısı elektron mikroskobu ile incelenir V9 hücrelerde çekirdek enklüzyonları aranır.
Komplikasyonları: Pnömoni, menenjit, meningoensefalit, otitis, nefrit, orşit, osteomiyelit.
Prognoz: Çocuklarda iyi, erişkinlerde ciddidir. Özellikle gebelerde, agamaglobulinemide, immünosüpressif tedavisi görenlerde, ayrıca sitostatik ve kortikosteroid kullananlarda su çiçeği ağır ve komplikasyonlu seyreder.
Profîlaksi: Aşısı yoktur. Ancak su çiçeği geçiren bir çocuğun yakınında bulunan yüksek riskli çocuklara Varicella-zoster immuglobulini verilir. Henüz enkübasyon döneminde iken yapılırsa yararlıdır, hastalığın hafif geçmesini sağlar. Çocuğun her 10 kilosu için 1,25 mi i.m. zerkedilir. Ayni dozda İmmunserum globulin de zerkedilebilir.çiçek

Tedavi
Spesifik antiviral tedavi: Ağır vak’alarda veya immünosüpressif durumdaki hastalarda ve özellikle komplikasyonlu seyir gösteren erişkinlerde semptomların başlamasından sonraki ilk 3-4 gün içinde olmak koşuluyla, asiklovir (Zovirax, Aklovir) kullanılabilir.
Dozaj: Antibiotikler bölümünde verilmiştir.Komplike (pnömoni gibi) su çiçeği vak’alarında sitozinarabinozit (Alexan) verilir. Sonuçlar çok inandırıcı olmamakla beraber denenmelidir. Komplikasyonu olmayan vak’alarda immünizasyonu bozmamak için bu tür ilâçlar verilmez. Keza kortikosteroidler kullanılmaz.
Su çiçeği ansefalitinde patogenetik olarak antijenantikor reaksiyonu söz konusu olduğu için kortikosteroid verilmesi gerekir. Bu amaçla tetrakozaktit (Synacthen Depot ampul 0,5 ve 1 mg) kullanılır.

Dozaj: 12 saatte bir 1 mg i.m. verilir. Bu başlangıç dozunu 2-3 günde bir 1 mg (veya 0,5 mg) enjeksiyonları izler.
Sekonder enfeksiyonlara karşı: Vaziküllerin enfekte olması durumunda tetrasiklin, streptomisin verilebilir.
Semptomatik tedavi: Kaşıntıyı önlemek ve gidermek için kalamin’li losyonlar (Caladryl, Tanol), ateşi düşürmek için parasetamol (Tamol, Minoset v.s.) kullanılır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ