Sütçocuklarında beslenme ile ilgili sorunlar

Yetersiz beslenme

Bebeğin huzursuz oluşu ve fazla ağlaması, az dışkı yapması aldığı anne sütü veya süt for­mülü miktarı ile doymadığının bir işareti olabi­lir. Aralıklı tartı ölçümleri ile besinin yeterliliği değerlendirilmeli, bildirilen şikayetlerin gerçek­ten az beslenmeye bağlı olup olmadığı araştırıl­malıdır. Çocuğun aldığı miktarlar gerçekten ge­reksinimi karşılamıyorsa, karışık beslenmeye ge­çilmeli ya da verilmekte olan formülün miktarı arttırılmalıdır.

Bazı bebökler bir öğünde fazla alamazlar ve 1 2 saat sonunda tekrar yemek isterler. Bu

Durumda anne sütünü veya biberonu daha sık vermek, yapay beslenen bebeklerde emzik şişe­sinin deliğini biraz genişletmek, öğün sırasında 1 2 kez beslenmeyi durdurarak bebeğin gazını çıkartmak gibi önlemler yararlı olabilir. İştahsız ve iyi tartı almayan bebeklerde sistemik hastalık varlığı araştırılmalıdır. Uzun süre devam eden yetersiz beslenmede protein enerji malnütrisyo nu gelişir.

Aşırı beslenme

Sütçocukları genellikle aldıkları besin mikta­rını kendileri ayarlar ve gereğinden fazlasını al­mazlar. Ancak bu kural her zaman geçerli değil­dir. Özellikle yapay olarak beslenen bebeklerde fazla miktar yeme, tartı almada fazlalık ve bu durumun devam etmesiyle birkaç hafta sonunda aşırı beslenmeye bağlı regürjitasyon, kusma, su­lu dışkılar gibi belirtiler oluşması oldukça sık rastlanan bir durumdur. Besinin daha sulu ha­zırlanarak verilmesi ile bu durum birkaç günde düzelir.

Fazla yağlı besinler mide boşalmasında ge­cikmeye, karın gerginliğine, karın ağrısına yol açabilir.

Karbonhidrat fazlalığı barsakta bakteriyel fermantasyona yol açarak gazlanmaya, karın gerginliğine ve karın  ağrısına neden olur.

Regürjitasyon ve kusma

Regürjitasyon öğünden sonra besinin küçük bir bölümünün çıkarılmasıdır. Zararsız bir belir­tidir. İlk 6 7 ayda çok sıktır. Beslenme yöntemi­nin iyi uygulanması ile düzelebilir.

Kusma besinin önemli bölümünün çıkarıl­masıdır. Günde üç veya daha fazla sayıda kus­ma   daima patolojiktir.

Dışki

Doğumdan sonra 4 6 ncı günler ile 10 15 inci günler arasında «geçiş kakaları» adı verilen su­luca, yeşil  san renkte, bazen müküs içeren dış­kılar görülmesi normaldir.

Anne sütü alan çocuğun dışkısı krem kıva mmdadır. Formül sütleri ile beslenen bebeklerde de dışkılar çoğu kez anne sütü alan bebeklerde kine benzer. İnek sütü alanlarda dışkı genellik­le daha katıdır. Gerek anne sütü, gerekse for­mül sütlerle beslenenlerde fazla beslenme sulu dışkılara yol açar.

Günde 3 den fazla sulu ve miktarca fazla dışkılama ishal olarak kabul edilmelidir. İnfeksi yon, ishalin en önde gelen nedenidir.

Sağlıklı bebeklerde 2 3 gün ara ile dışkı yap­ma nadir değildir. Dışkıların kıvamı normal ise bu durum zararsızdır. Uygun beslenen bebekler­de sert dışkılara nadir rastlanır. Kabızlık anüs çatlaklarına yol açabilir. Çocuğa öğün araların

Da su içirmek, besinin karbonhidrat içeriğini bi­raz arttırmak gibi önlemler çok zaman dışkı kı­vamının normalleşmesi için yeterlidir.

Besine intolerans ve allerji

Besine, ^tahammülsüzlük ve inek sütüne al lerji oldukça nadir karşılaşılan ve diyet değişik­liği gerektiren sorunlardır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ