TEK VENTRİKÜL

Tek ventrikül terimi, kanını triküspid ve mitral kapaklann ikisinden de veya müşterek bir atrioventriküler kapaktan alan tek ventrikül boşluklu bir kalbi ifade eder. Lezyon konjenital kalp defektlerinin %3 kadarını oluşturur. Hastaların yaklaşık %85 inde atipik veya tipik büyük arterlerin transpozisyonu görülür. Hastaların %25-35 inde ortak bir atrioventriküler kapak ve diğer bir %25 indede atrioventriküler kapaklardan birisinin darlık veya yetmezliği mevcuttur. Hastaların 1/3 veya 1/2 sinde pulmoner stenoz veya atrezi ve diğer 1/3 ündede aortik stenoz mevcuttur. Lezyon hastalann yaklaşık olarak %20 sinde situs inversus, dekstrokardi ve aspleni ile birlikte görülür.

Atrial septumun defektleri, pulmoner venöz bağlantının total anomalisi ve trunkus arteriosus tek ventrikül ile arasıra görülür, göre 4 anatomik gruba ayrılmıştır. Hastaların yaklaşık olarak %7 5 inde tek ventrikül ventriküler kanalın sol ventriküler kısmından ve konuş arteriosustan ve sağ ventrikülün infundibulumundan gelişir. Sağ ventrikülün katkısı büyük damarların çıktığı küçük bir outflow boşluğunu oluşturur. Tek ventrikül ve özel yandaş lezyonların tanısı kalp kateterizasyonu ve sineanjiokardiyografi ile yapılmalıdır. Ventriküler septumun olmayışının demonstrasyonu ve atrioventriküler kapaklar ile ilgili bilgiler ekokardiyografi ile elde edilebilir.

Klinik bulgular ve prognoz pulmoner ve sistemik arteryel kan akımının rölatif miktarı ile ilgilidir. Bazı hastalar ikinci dekat’a kadar yaşayabilirlerse de çoğu infaritlık döneminde ölürler. İnfantlarda pulmoner arterin bantlanması veya shunt ameliyatları gibi yöntemler palyatif olarak yarar sağlayabilir. İki atriov-ventriküler kapak bulunan daha büyük çocuklarda, ventriküler kalın bir prostetik yama kullanarak tek ventrikül ikiye bölünebilir. Pulmoner kan akımını sağlamak için bir eksternal valv conduit çoğu kez gerekir. Kalp bloğunu önlemek için ventriküler iletim sisteminin operatif haritası gereklidir. Bir anatomik sol ventrikül ve outflow boşluğu bulunan ve her iki ventriküler sinüsten meydana gelmiş bir ortak ventrikülü bulunan hastalar, operasyon için en uygun anatomik tipleri oluşturur. Halen operasyonun yüksek bir hastane ölüm oranı vardır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ