Troid Hormonları ve Tedavi Yöntemleri

TİROİD HORMONLARI

Endikasyonu: Tiroidin habis tümörleri.

Yan etkileri: Taşikardi, sıcaklık hissi, nervözite, tremor gibi hipertireodizm belirtileri. Kardiyovasküler hastalıklarda dikkatli olmalıdır.

Dozaj: Hergün oral verilir. Doz, preparatm türüne göre değişir. Tiroid ekstrelerinde günlük doz 100-300 mg; L-Tiroksin’de 0,05 – 0,15 mg; L-Triiodotronin’de 10-75 mikrogramdır.
Preparatları: Thyranon tablet 100 mg; Tefor tablet 0,1 mg. (levotironin); Cynomel tablet 25 mikrogram (L-triiodotironin); Tiromel tablet 25 migrogram (L-triodotironin).

SÜRRENAL KORTEKSİ HORMONLARI

Özellikle diğer sitostatiklerin yan etkilerini karşılamak amacıyla kullanılır. Böylece hematopoezdeki bozulmaları önler. Ayrıca immünosüpressif bir sitostatik etki de yaratır. Akut lenfoblastik lösemilerde spesifik ilâçtır.

Endikasyonları: Akut lenfoblastik lösemi. Diğer sitostatiklere yardımcı olarak.

Yan etkileri: Cushingoid tablo, tuz ve su retansiyonu, diabetes mellitus’ta ekzaserbasyon, osteoporoz, akne, ülser, gastralji, psikoz.

Dozaj: Prednisolon’da günlük doz 50-150 mg, dekzametazon’da 4-10 mg. i.m., i.v. veya per os.

Preparatları: Prednisolon’lar: Prednisolon “Linz” 25 mg; Deltacortril tablet 5 mg; Codelton tablet 5 mg; Sintisone tablet 3,5 mg;

Dekzametazon preparatları: Dekort tablet 0,5-0,75 mg, ampul 4 mg; Onadron tablet 0,5-0,75 mg, ampul 4 mg; Deksamet şurup 0,05 mg.

LUTEİNİZAN HORMON VE RELEASİNG HORMON AGONİSTLERİ

LH ve RH agonistleri sürekli tarzda kullanıldıklarında hipofiz-gonad aksında süpresyona yol açmak suretiyle LH ve FSH salgılanmasını azaltmaktadırlar. Bunun sonucunda östrojeni ve testosteronu kastrasyon düzeylerine indirmektedirler.

Endikasyonları: Metastazlı prostat kanserleri.

Yan etkileri: Libido kaybı, empotans, sıcak basmaları.

Dozaj: İlk hafta her gün 3 defa 0,5 mg s.c. zerkedilir. Sonra nazal olarak verilmeğe başlanır. Günde 6 defa her iki burun deliğine birer doz sıkılır.

Preparatı: Suprefact pro injectione enj. flakon 5,5 mi, Suprefact Nasal flakon 10 g.

ENZİMLER L-ASPARAGİNAZ

Akut lösemi hücrelerinin üremeleri için L-Asparagin’e gereksinim vardır. L-Asparaginaz enzimi L-Asparagin’i parçalayarak lösemi hücrelerini L-Asparagin’den yoksun bırakır, dolayısiyle üremeleri durdurur.

Endikasyonları: Akut lenfoblastik lökozda vinkristin ve prednizolon ile
birlikte.

Yan etkileri: Aşırı duyarlılık reaksiyonları (ürtiker, ateş, anafilâksi), somnolans, konfüzyon, bulantı, kusma, iştahsızlık, hipoalbuminemi, hipofibrinojenemi.

Dozaj: Günde m2 başına 6000 Ünite olmak üzere haftada 3 defa i.m. veya i.v. verilir. Bu tedaviye 3-4 hafta devam olunur.

Preparatı: Kidrolase flakon 10 000 Ü., Crasnitin flakon 10 000 Ü.

BİYOLOJİK FAKTÖRLER İNTERFERON

Tümörlerin virüs etyolojileri teorisine dayanılarak kullanılması öğütlenmektedir. Tümör virusları interferon aracılığı ile konak hücrelerin genomuna entegrasyonundan önce hücre transformasyonu olmakta ve bu provirus’un genoma girmesi önlenmektedir.
İnterferonlar aslında düşük moleküllü proteinlerdir ve birçok animal hücreler tarafından virüs enfeksiyonları gibi endüktörlerin uyarmasıyla yapılmaktadır. Etkileri, yapıldıkları hücrelerde virus’a ait nükleik asid sentezlerinin inhibisyonu şeklinde ortaya çıkmaktadır. Viruslarla enfekte doku kültürlerine interferonlar verildiğinde “taşıyıcı kültürler” elde edilmekte ve bir yandan viruslar üremekte iken, öbür yandan da yeni ve intakt hücreler meydana geldiği için enfeksiyonun etkisi dengelenmektedir. Buna göre interferonların bir tür koruyucu etkileri vardır.

Son yıllarda insan interferon genlerinin E. coli hücrelerine sokulması yöntemiyle interferon elde edilmesi olanağı doğmuştur. Alfa grubu interferonları lökositler, beta grubunu fibroblastlar, gama grubunu ise T lenfositleri yapıyor.

Endikasyonları: Lenfomalar, mültipl miyeloma, AİDS hastalığı.

Yan etkileri: Bulantı, ateş, alopesi, lökopeni.

Dozaj: Haftada 3 gün i.m. olarak 3-54 x 10″ İ.Ü. kullanılmakta ve tedavi 1-15 ay sürdürülmektedir.

Preparatı: İntron-A üakon 3,5,10 milyon ünite.

uu

İNTERLÖKİN

Antijenle uyarılmış T hücreleri tarafından yapılan bir sitokin’dir. T lenfositlerindeki Interlökin-2 reseptörü sayısını ve İnterlökin-2 yapımını artırır. İnterlökin-2 natural killer (katil) hücrelerini aktive etmek için kullanılmıştır. Lenfokin ile aktive olmuş killer hücrelerinin böbrek kanserleri ve habis melanom vak’alarında etkili olduğu gösterilmiş bulunmaktadır.

Endikasyonları: İlerlemiş böbrek kanserleri ve habis melanoma.

Yan etkileri: Pansitopeni, diffüz kapiller sızma sendromu.

Preparat: Henüz deneme safhasındadır. Piyasaya verilmemiştir.

BÜYÜME FAKTÖRLERİ

Gen teknolojisi metotlarıyle büyüme faktörleri çok miktarda elde edilebilir hale getirilmiş bulunmaktadır. Ana hücre hiyerarşisinde esas hücum noktalarına göre şimdiye kadar 5 hemopoetik büyüme faktörü ayırt edilmiş bulunmaktadır. Bunların içinde en yaygın etkisi olan Multi-CSF (multi-colony-stimulating factor) yani İnterlökin-3 tür. Bu madde, plüripotent ana hücrelerin proliferasyonunu stimüle eder. Buna karşılık G-CSF (G, granülosit) ve eritropoietin ise granülopoezin ve eritropoezin olgun progenitor hücrelerini (GFU-Mix) stimüle ederler ve bu arada linear bir spesifiklik gösterirler. Bu olgunlaştırıcı maddelerin etkisi sadece ana hücreler üzerinde değil, ayni zamanda hematopoezin son (olgun) hücreleri üzerinde de olmaktadır. Böylece lökositle-rin fagositoz ve antimikrobiel kapasiteleri artmaktadır. Denemeler sonucunda anlaşılmıştır ki, GM-CSF dozla ilgili olarak periferik lökositleri hızla artırmakta ve miyelosüpressif koşullarda (kemoterapi veradyoterapi) lökositlerin daha kısa zamanda toparlanmalarını sağlamaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ