ULENFOGRANULOMA VENEREUM TANI

LVG tanısı ya lezyondan alınan materyalden kültürde Chlamydia’nın gösterilmesi ya da serolojik testlerle konur. Chlamydialar intrasellüler olarak üreyebilen ajanlar olduğundan kültür ya embrio sarıkesesi ya da doku kültürlerinde yapılabilir. İnfekte lenf bezlerinden aspirasyon ile elde edilen materyelde Chlamydlalan direkt olarak, Immunofloresans yöntemlerle de göstermek mümkündür. Ancak rutinde sık kullanılan bir yöntem değildir. Grup spesifik antijenler kullanılarak yapılan, kompleman fikzasyon testi serolojik tanı için kullanılmaktadır. Serolojik testin 1/16 titrede pozitif olması tipik klinik bulgular varsa tanıyı destekleyicidir. Hastalığın akut döneminde kontrol serumunda titrede 4 kat artış meydana gelmesi, ya da örnekte 1/64 titrede pozitiflik tam koydurucudur.

Hastalığın etkeni olan C. trachomatis’in pek çok serotipi vardır ve değişik serotipler değişik hastalıklara neden olmaktadır. Serotip A ve C trahom. D ve K nonspesiflk üretrit etkenidir. LGV neden olanlar ise Ll, L2, L3 bunlardan en sık izole edileni L2’dir. Aynı grupta bulunan C. psittaci’de bir kez LGV etkeni olarak izole edilmiştir.

Tüm Chlamydia’lar ortak bir grup antijeni içerirler. Yukarıda sözü edilen serolojik test bu nedenle tarama testi olarak kullanıldığında yanıltıcı sonuçlar verebilmektedir. Son yıllarda LGV için spesifik indirekt immunfloresan, counterimmunelektroforez ve monoklonal antikor yöntemleri ile testler geliştirilmiştir.

LGV ayırıcı tanısı, inguinal lenfadenopatiye neden olan, alt ekstremitelerde pyojenik infeksiyonlar, yumuşak şankr, granuloma ingiunale ve sifîliz ile yapılmalıdır. Klinik ve laboratuvar bulguları ile ayırıcı tanı kolaydır. Bir arada bulunma oranlan yüksek olduğundan sifiliz için serolojik testler mutlaka yapılmalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ