URINER SİSTEM İNFEKSÎYONLARI

Üriner sistem İnfeksiyonlan özellikle genç kadınlar ve yaşlılarda olmak üzere, infeksiyon hastalıkları içerisinde en sık görülen hastalıklardandır. Önemli derecede tanı ve tedavi masrafları, iş gücü kaybına neden olur ve topluma önemli maddi yük getirirler. Ayrıca yine yaşlı hastalarda diğer bazı hastalıkların üstüne eklenerek mortaliteyi arttıran önemli bir faktördür. Son yıllarda üriner kateter kullanımının artması ile de üriner sistem infeksiyonlan nozokomial infeksiyonlar içerisinde birinci sıraya yükselmişlerdir.

TANIMLAR

Üriner sistem infeksiyonu BAKTERİÜRİ’ye neden olur. Bakteriüri santrifüj edilmemiş idrarın ml’sinde 100 000 veya daha fazla bakteri olması halidir. Bakteriüri ile birlikte klinik bulguları yok ise ASEMPTOMATİK BAKTERİÜRİ; semptomlar var ise ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONU tanımlan kullanılır. İnfeksiyon mesane ve üretrada lokalize ise ALT ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONU, üreterler ve böbreklere yayılmış ise ÜST ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONU adını alır. Üriner sistem infeksiyonu klinik bulgu-lan olduğu halde bakteriüri olmaması halinde de AKUT ÜRETRAL SENDROM (Abakterik disüri) tanımı kullanılır.

Üriner sistem infeksiyonlan ilk kez ya da tekrarlayıcı olabilir. Tekrar edenler:

1.  Relaps: Üriner sistem infeksiyonunun tedavi edildikten sonra aynı bakteri ile tekrar meydana gelmesidir. Genellikle üst üriner sistem infeksiyonlarından sonra olur.

2.  Reinfeksiyon: infeksiyonunun tedavi edildikten sonra başka bir bakteri ile yeniden gelişmesi halidir. Genellikle alt üriner sistem infeksiyonlanndan sonra meydana gelir.

Altı ay içerisinde 3 kez ya da daha fazla üriner sistem infeksiyonu meydana geliyor ise buna REKÜRRENT ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONU denir. Bu tür infeksiyonu olan kişilerde genellikle

bu duruma predispozlsyon sağlayan anatomik ya da fonksiyonel bir bozukluk mevcuttur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ