Ürolitiasis (üriner taş)

idrar yollarında taş oluşumudur. ingiltere’de populasyonun %1-5’ini etkir. Başlangıcı tipik olarak 30 yaşından sonradır, erkekleri daha sık etkiler.
Taşlar idrar yollarında herhangi bir yerde oluşabilir ama en sık renal pelviste oluşur.

Taşların Kompozisyonu:
• Kalsiyum oksalat (%75-80)
• Triple fosfatlar (%15); magnezyum amonyum fos­fat taşları
• Ürik asit (%5)
• Sistinüri ve oksalosizde oluşan taşlar.

Etiyoloji

• Akkiz: idrar yolları obstrüksiyonların sonucu olarak persistan idrar yolu infeksiyonu, idrar volümünde azalma, (düşük sıvı alımı ve aşırı terleme)
• Kalıtsal: pirmer metabolik bozukluklar örnek; sistinüri, ksantinüri

Taş oluşumunun mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır ama idrarda aşırı solit bulunması veya idrarda azalmış solut çözünürlüğünün bulun­ması neden olarak düşünülüyor, (primer olarak metabolit artışı veya staz) (peristan anormal idrar PH’İ).
Taşlar büyüklük olarak büyük farklar gösterir; kum tanesinden büyük yuvarlak taşlara kadar değişir, büyüklüğü “Staghorn (boynuzsu) taşlar tüm renal peivisi ve kaliksleri doldurur. Kalsiyum depozitleri tüm renal parankim boyunca yaygın olabilir bu durum nefrokalsinozise neden olur.

Klinik Görünümü:
• Bulantı ve kusma ile beraber olan renal kolik; küçük taşların üreter boyunca ilerlemesi sonucu oluşur.
• Ağır derecede böğür ağrısı; böbrekte taş bulun­masına bağlıdır.
• Stangüri (geçmeyecek olanı geçecekmiş gibi his­setmek) mesanedeki taştan kaynaklanır.
• Rekürren ve tedavisi güç olan idrar yolu infeksi­yonu, hematüri veya böbrek yetmezliği.
Bazen bu durum asemptomatiktir ve başka bir hastalıktan dolayı yapılan radyolojik inceleme sonu­cu anlaşılabilir.

Tedavi; yatak istirahatı, ağrı bölgesine sıcak uygu­lama ve analjeziklerle sağlanır.

Küçük taşlar (< 0.5 cm çapı) genelikle kendiliğin­den düşer. Daha büyükleri cerrahi gerektirebilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ