Çocuklarda Vitamin, hormon ve enzimler

Anne sütünün vitamin içeriği tablo 7.6.8 de verilmiştir. Anne sütünde suda eriyen vitaminle­rin düzeyi, anne diyetinin içerdiği vitaminin mik­tarları ile ilişki gösterir ve genellikle çocuğun ge­reksinimlerini karşılamaya yeterlidir. Thiamin’ den fakir diyetle beslenen annelerin çocuklarında beriberi’ye rastlanabilmektedir. Vejetaryen anne­lerin bebeklerinde bı2 vitamini eksikliği bildiril­miştir. B6 vitamininden fakir diyetle beslenenle­rin çocuklarında b6 vitamini eksikliği oluşabi­lir.

A vitamini malnütrisyonlu annelerin sütünde nisbeten düşük konsantrasyonda bulunmakla birlikte a vitamini eksikliği genellikle sütçocuk luğu döneminden sonra ortaya çıkan’ bir sorun­dur.

Henüz beslenmeye başlayan yenidoğan be­bekte barsak florası oluşmamıştır. Bu nedenle barsakta k vitamini sentezi de yapılmadığından, ayrıca kolostromun k vitamini içeriği düşük ol­duğundan ilk günlerde çocuğu bu vitaminin ek­sikliğinden korumak amacıyla doğar doğmaz k vitamini verilmesi uygundur.

Anne sütünde d vitamini miktarı çok düşük düzeylerdedir. Anne sütünde ayrıca bulunan eri­yebilir d vitamininin de hemen hiç antiraşitik aktivitesi yoktur. Bu nedenle anne sütü ile bes­lenmede 3 4 haftalıktan başlayarak d vitaminin ayrıca verilmesi gereklidir.

E vitamini gereksinimi diyetteki doymamış yağ asitleri ile ilişkilidir. Anne sütündeki e vita­mini/doymamış yağ asitleri oranı miadında do­ğan bebekler için yeterlidir. Kolostrumun e vita­mini içeriği yüksektir ve tokoferol/linoleik asit oranı 6.2 dir. Olgun sütte bu oran 0.8 dir.

Anne sütünde birçok hormonun varlığı saptanmış, ancak bunların çocuk organizmasın­da etkin olup olmadıkları bilinmemektedir.

Anne sütünde bulunan lipaz, duodenumda safra tuzları ile aktif hale geçer ve yağların sin­diriminde önemli rol oynar. Anne sütü ile bes­lenen bebeklerde yağ emiliminin inek sütü ile beslenenlere kıyasla daha iyi olmasında bu en­zimin rolü önemlidir. Anne sütünde alfa amilaz, alkali fosfataz ve proteaz enzimleri de saptan­mış, ancak bunların sindirimi kolaylaştırıcı etki­leri gösterilememiştir.

Tablo 7.6.9 da anne sütü, inek sütü ve formül sütlerinin bileşimleri verilmiştir. Formül sütleri, bileşimleri anne sütüne benzer endüstriyel süt­lerdir. Bu sütler için «adapte sütler» terimi de kullanılmaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ