Yaşama Yönelik Uyum

Aynı içgörü, karşınızdaki kişide olduğu gibi, sizde de olduğunda,
eş olma yoluna girersiniz. Bir erkek kendi içinde bir kadının en derin
doğasını hissettiğinde, onun cinselliğim çekilir. Bir kadın kendi içinde
bir erkeğin benliğini hissettiğinde, fiziksel olarak onu kendinde ister.
MEVLÂNA

Erkeklerle kadınlar arasındaki uyum evrenin birliğine dair anlık bir ba­kış sunar. Cinsel deneyim insanlığın en harika armağanlarından biridir; nispeten ulaşılabilir tam bir denge ve uyum deneyimi sunar, böylece yaşamın daha büyük amacına ilişkin bir metafor görevi yapar. Taocu bilgelerin söylediğine göre bu amaç karşıtların birleşmesi yoluyla hu­zur ve uyuma ulaşmaktır.

Çevrenize bakın; erkeği ve kadını gecenin ve gündüzün, kışın ve yazın, pozitifin ve negatifin, kuzeyin ve güneyin, göğün ve yerin yarattığı aynı kozmik ikiliğin bir başka ifadesi olarak tanıyın. Cinsel ilişkiyi tarlalara düşen yağmur gibi insanın sağlığı ve uzun ömürlülüğü için doğal ve vazgeçilmez olarak gören Taocu öğret­menlerin dediğine göre, bu karşıtlar bir araya geldiğinde dünyaya spiritüel bir esrime yayılır.

Uyum iki insan, özellikle de sevgililer arasındaki enerjik çekime karşılık gelir. Uyum ya da uyumsuzluğun bazı açık göstergeleri olma­sına karşın, birçok kişi bu göstergeleri gözden kaçırır. Uyumluluk do­kunma, koku, görme, tat, konuşma, elleri tutma, ilgi, kimya ve enerji de dahil olmak üzere birtakım yollarla belirlenebilir.

Uyumluluk zamanla daha zengin, daha kıvamlı hale gelen güzel bir kırmızı şaraba benzemelidir. Bunun nedeni ilişkilerin ilerleyişinin her evresine bolca zaman tanınması gerektiğidir; kur, flört ve evlilik. Taocu sevgi tekniklerinin sırlarıyla bir ilişki partnerinizle birlikte kaldığınız sürece daha derinleşir ve daha yoğunlaşır. Bunun nedeni Taocuların ener­jiyi tüketmek yerine geliştirmeyi öğrenmeleridir. Birbirine derin bir sev­gi duyan bir çift birbirinin enerjisini cinsel düşkünlük, duygusal inişler ve çıkışlar, gereksiz tartışmalarla tüketirse, ilişkinin yoğunluğu ve derin­liği de azalır. Batı’da boşanma oranının bu kadar yüksek olmasının ne­denlerinden biri de budur. Taocu tekniklerle sevgi gelişip çiçek açar.

Batı’da, uyumluluktan kimi zaman kimya olarak söz edilir. Bir çif­tin “kimyası iyi” olduğunda, elektrikli, manyetik bir enerji olur. O çok eski soru çiftler arasındaki bu manyetizmanın, bu kimyanın bir ömür boyu sürecek şekilde nasıl korunacağıdır. Taocular bu sun enerjinin geliştirilmesinde bulmuşlardır. Bir ilişkide enerji olduğunda, ilgi, he­yecan ve keyif de olur.

Taocular uyumluluğu çeşitli perspektiflerden görürler. Uyumluluğun açığa vurulabilmesinin bir yolu koku duyuşudur. Koku, hem bilinçli hem de bilinçdışı bir şekilde, başlıca çekim duyularından biridir. Bazı kültür­lerde, boynun ve yüzün koklanması tutkulu bir öpüşme kadar erotiktir. Biriyle uyumlu olup olmadığımızı belirlemek için koku duyusunu kulla­nabiliriz. Bir partnerin kokusu çok kötüyse, ilişkiyi yeniden değerlendir­mek isteyebilirsiniz. Bunu derken, partnerinizin üç saatlik sıkı bir çalış­manın sonrasındaki kokusunu kastetmiyoruz; kastettiğimiz partnerinizin genel anlamdaki kokusu. Böyle bir koku birbirinize o kadar yakınken, öpüşürken ya da birbirinize sokulurken, burnunuza hoş gelir mi?

Erkeklerin ve kadınların uyumluluğunu belirlemenin birçok yolu vardır. Örneğin, partnerinizle el ele tutuştuğunuzda, bu tutuşmanın uyumuna ya da uyumsuzluğuna dikkat edin. Eller uyumlu bir şekilde birbirini kavrıyor gibi görünmüyorsa ve süre uzadığında temas giderek nahoş bir hale geliyorsa, bu kesinlikle tabiatlarınızın uyumlu olmaya­cağının bir işaretidir. El ele tutuşma uyumluysa ve uzun süren temasın etkisi hoşsa, bu genel etkinin uyumlu olduğunu gösterir.

Her yakın ilişkide, öpüşmeler ve okşamalar en önemli bilgiyi sağla­yacaktır. Okşamalar ve öpüşmeler iki taraf arasında büyük bir özgürlük­le yapılmalıdır; ayrıca, öpüşmeler çiftin akışkanın tadının tam etkisini ve okşamanın manyetik ya da elektrik etkisini almasını sağlayacak kadar tutkulu ve eksiksiz olmalıdır.

Okşama oldukça yararlı bir etki sarf edi­yorsa ve öpüşlerin tatlılığı ve verdiği haz zaman içinde artıyorsa, bu ge­lişme potansiyelinin iyi bir göstergesidir. Bu sonuca ulaşılmıyorsa ve öpüşler itici, okşamalar yetersiz bir hale geliyorsa ya da partnerler tam ve yakın ilişkinin ardından sevginin yoğunluk bakımından sürekli olarak arttığını düşünmüyorlarsa, uyumun koşulları yoktur ve devam eden iliş­kiye dair bütün düşünceleri akıllarından çıkarmalıdırlar.

Bununla birlik­te, partnerler karşılıklı istendiği sürece yalan birer arkadaş olmaya de­vam edebilirler. Bu karar aceleyle alınmamalıdır, ben ancak geçici olabilecek herhangi bir izlenime dayanarak bir sonuç çıkarmanın güvenilir olmadığını düşünüyorum. Her iki taraf da daha kısa bir süre içinde kar­şılıklı olarak uygun olmadığını düşünmedikleri sürece, sadece arkadaş olmaya ayrılacak zamanın en az altı ay sürmesini öneriyorum. Bildiğim en iyi adaptasyonlardan bazılarında, özellikle tarafların genç ve dene­yimsiz olduğu, duygularını özgürce ifade etme sanatını öğrenmedikleri durumlarda en iyi sonuçların alınması belli bir süre almıştır. Başka her şey gibi, sevgi de gelişimin bir ürünüdür ve gelişmesi zaman alır.

Cinsel ilişkiyi beklemek ya da ertelemek kalbin sevgiye alışmasını sağlar. Çok kısa bir süre sonra meydana gelen cinsel ilişki, özellikle partnerlerden biri Taocu yatak odası sanatlarında usta değilse, enerjiyi tüketir. Rasgele cinsel ilişki, genellikle bu enerjinin kalp merkezinde gelişmesini önler.

Partnerinizle birlikte yürürken, adımlarınızı birbirine uydurun ve bunu yapmanın  kolay, yürüyüşün uyumlu olup olmadığına dikkat edin. Yürüyüş karaktere dair her zaman güvenilebilir bir göstergedir ve adımları birbirine uydurma konusunda büyük zorluk yaşayan ya da birlikte yürürken birbirini yoran kişiler için karakter bakımından uyum sağlamak imkânsızdır.

Sohbetin etkisine dikkat edin. Uzun bir sohbetten sonra, bir yorgun­luk duygusu yaşıyorsanız ve bunun olağan bir sonuç olduğunu düşünüyorsanız, partnerinizin karakteri sizinle uyumlu değil demektir.

Dil başlıca ifade yoludur ve etkileri yakından gözlemlenemez. Sohbet size ilham veriyorsa ve kendinizi her sohbetten sonra dinlenmiş ve bilgilen­miş hissediyorsanız ya da genellikle sonuç buysa, göstergeler uyum le­hinde demektir. Birçok çift ilk konuşmada aşık olur ya da arada çekici bir enerji olduğunu fark eder.

Bazı kültürler evlilikten önce yakın ilişkinin ilk sınavlarının cazipliğini bilecek kadar bilgilidir ve Hollandalılar arasında “bohçalama” âde­ti ve başka milliyetlerdeki benzer âdetlerin kökeni bu tür bir sınav oluş­turma yönünde üstünkörü bir çabadır. Bohçalama âdetinde, erkek ve kadın bohçayı bozmadan, dolayısıyla fark edilmeden cinsel ilişkiye gir­menin imkansız olacağı bir şekilde birlikte bir bohçaya konurlar. Bu du­rumda, birlikte uyumalarına ve kendi duyguları üzerindeki etkiyi fark etmelerine olanak tanınmış olur.

Böyle bir uygulamanın genel sonucu ne olursa olsun, bir sınav olarak değeri tartışılmaz. İki kişinin, eş olma doğrultusunda artan bir sevgi ve isteğin olduğuna ya da böyle bir iste­ğin hiç olmadığının farkına varmaksızın birkaç gece birlikte uyumak imkansızdır.

Birlikte uyumanın etkisi şu şekilde özetlenebilir: Her iki taraf uyumlu değilse, kısa bir zaman içinde karşılıklı bütün çekim bite­cek bir derecede manyetizmalarını tüketeceklerdir. Uyumlularsa, bunun etkisi hoş olacak ve ilişkinin devam etmesi isteği birkaç ay boyunca artacaktır. Sonra bu isteğin arttığının hiç hissedilmeyeceği bir doruk nok­tasına gelinecektir, ama bu güzel bir deneyim olmaya devam edecektir.

Tarafların uyumu mükemmelse, bu yıllarca sürebilir, ama genel bir ku­ral olarak, sürekli birlikte uyumazlarsa, temasın verdiği haz büyük öl­çüde artacaktır. Aralarında mükemmel bir uyum yoksa, manyetizma gi­derek kaybolacaktır; bu yüzden, çok az çift mükemmel bir uyuma sahip olduğu için, yatakların ayrı olması ve istendiği ya da koşullar gerektir­diğinde arada sırada ayrı uyunması iyi bir kuraldır. Manyetizmanın kay­bı, bunun sonucunda da sevginin nötrleşmesi tarafların ne kadar uyum­lu olduğuna bağlı olarak yavaş ya da hızlı olacaktır.

Kur yapma dönemi (cinsel ilişkiyi dışarıda bırakan yakın fiziksel te­mas) tarafların sağgörüsü ve koşulları gerektirdiği kadar kısa ya da uzun olabilir, ama bence altı ay gibi bir süre hiç de mantıksız değil, ayrıca ma­kul herhangi bir erkek ya da kadının böyle bir yıl devam eden yalan iliş­ki sınavının sonuçlarından tamamen tatmin olacağına inanıyorum.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ