Yenidendoğan Servislerinin Düzenlenmesi

Sağlıklı bir yenidoğamn gelişimi için döllen­meden başlayarak ve özellikle 26 inci gestasyon haftasından sonraki dönemde fetusun çok iyi iz­lenmesi, doğum olayının en iyi koşullarda ger­çekleştirilmesi ve doğumdan sonra da bebeğin çok iyi değerlendirilerek bakım ve tedavisinin en iyi şekilde sağlanması gereklidir. Bu nedenle ideal olarak kurulacak merkez veya servis, basit bir yenidoğan bakımı merkezi olarak değil, bir «perinatal merkez» olarak düşünülmelidir.

Perinatal merkez genelde, 26. gebelik hafta­sından başlayarak doğumdan sonraki 28. güne uzanan dönemde annenin ve çocuğun tıbbi ge­reksinimlerini karşılayan bir merkez olarak ta­nımlanabilir.

Perinatal bir merkezde tıbbi olanaklar, has­taların durumuna göre 1) “normal gidişli vaka­ların, 2) orta derece vakaların, 3) ağır ve hayati tehlike gösteren vakaların gereksinimlerini kar­şılayacak şekilde üç ayrı düzeyde düzenlenir. Perinatal merkezin normal ve komplike doğum­lar için gerekli olanakları, doğum öncesi tanı kolaylıkları bulunması ve antenatal hizmetleri sunması gerekir. Bu arada ultrason, oksitosin testi, kontraksiyon stres testi, nonstres testi, amniosentez gibi testleri, annenin beslenme duru­munun değerlendirilmesi, özel diyet programları, genetik danışma gibi uygulamalar için olanakla­rın bulunması gerekir. Perinatal merkez hem sağlıklı (düşük riskli), hem de hasta (yüksek riskli) gebelerin ve yenidoğanlarm tıbbi gerek­sinimleri göz önüne alınarak planlanır. Perinatal merkezde doğum ağrı odası, doğum odası, yük­sek riskli bebek odası, normal bebek odası ve postpartum odası gibi değişik bölümler birbirin­den tamamiyle ayrı olmamalı, gerektiğinde bö­lümler arası ilişkiler kurulabilmelidir.

İdeal olanı perinatal merkezin tüm servis­lerinin aynı katta bulunmasıdır. Eğer buna ola­rak yoksa ve merkez birkaç kattan oluşmuşsa en önemli nokta normal bebek odası ve postpar­tum odası arasındaki yakınlıktır. Bunun nedeni hastanede yatış süresince anneyi, bebeğine ya­kın ilgi gösterme konusunda özendirmek ve bu olanağı sağlamaktır.

Riskli yenidoğanlarm ilk dakikaları çok önemlidir. Bu nedenle doğum odası ve bebek yo­ğun bakım ünitesi arasında da bağlantı olmalı­dır. Yoğun bakım ve doğum odası birbirine ne kadar yakınsa, acil yaklaşım o derece etkin ve verimli olacaktır. Birçok hastanede stabilizasyon ve resüsitasyon odaları, doğum odası yanında veya içinde yerleştirilmiştir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ