Yenidoğanda hipokalsemi

Fetal yaşamda plasenta aktif olarak kalsi­yumun materno fetal transportunu sağlar. 28. Gestasyon haftasından doğuma kadar olan süre­de fetusun ağırlığı üç kez artarken, vücutta kal­siyum miktarı dört kez artış gösterir. 28 36. Haftalarda anneden çocuğa geçen kalsiyum mik­tarı günde 250 mg, gebeliğin son ayında ise gün­de 350 mg kadardır.

Annede beslenme bozukluğu, plasental ye­tersizlik ve fetal malnütrisyon olsa bile, kalsiyu­mun materno fetal aktif transportu fetal kalsi fikasyonu normal devam ettirecek şekilde çocuk lehine çalışır. Gebelikte annede paratiroid akti vitesi ve kalsiyum emilimi artar, kalsiyumun ke­miklerden mobilizasyonu hızlanır. İntrauterin yaşam boyunca çocuk lehine çalışan kalsiyum metabolizması ve yüksek düzeyde kalsiyum sağ­lanması doğum sonu birden kesilir. Doğumu iz­leyen ilk 24 48 saat içinde kalsiyum düzeyi azal­ma gösterir, bundan sonra stabilize olur. 8 mg/ di altındaki değerler yenidoğanda hipokalsemi olarak kabul edilir.

Yenidoğanda hipokalsemi belirtileri nonspe sifiktir. Hiperirritabilite, tonus artması, konvül ziyon, siyanoz, kusma, emme güçlüğü, yüksek sesle şiddetli ağlama görülebilir. Bunlardan hiç­biri hipokalsemi için spesifik olmayıp, genellikle yüksek riskli çocukların hepsinde sık rastlanan belirtilerdir. Chvostek belirtisi hipokalsemik ço­cukların % 20 sinde görülür, ancak normal ço­cuklarda da sıklıkla görülen bir bulgudur.

Hipokalsemi şüphesinde tanı, laboratuar bul­guları ve tedaviye alman yanıt ile doğrulanma lıdır. Hipokalsemi yönünden risk altında olan tüm çocuklarda serum kalsiyum düzeyi her gün kontrol edilmeli ve düşük düzeyler saptandığın­da destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ