Yenidoğanda infeksiyonlara eğilim yaratan faktörler

Maternal risk faktörleri

a)        Üriner sistem infeksiyonları

b)        Sosyo ekonomik düzey :  sosyo ekonomik

Düzeyi düşük kadmlarda perine ve genito üriner sistemde potansiyel infeksiyon etkenlerine da­ha sık rastlanır. Amnionitis ile fakirlik arasında direkt korelasyon bulunmuştur. Sosyo ekonomik düzeyi düşük olan annelerin çocuklarında pre­matürelik ovanı yüksektir. Bu grupta gebelik bakteriürisi de sıktır.

c)        Antenatal infeksiyon: gebeliğin son üç ayında oluşan akut sistemik bakteriyel infeksi­yon ölü doğuma neden olabilir.

d)        İntrapartum infaksiyon: barsaklann da patojen bakteri taşıyan asemptomatik ka­dınların çocuklarına, doğum sırasında infeksi­yon bulaşabilir.

Ej zarların erken yırtılması: amniotik zar­ların erken yırtılması asandan infeksiyona yol açar. İnfeksiyon çocuğa da bulaşır. Bu durum 34 haftalıktan küçük bebeklerde daha sıktır.

f)        Korioamnionitis : korioamnionit asandan infeksiyon sonucu oluşur. Korion ve amnios zar­larında, gebeliğin son aylarında koitus ile baba­dan anneye geçebilen, örneğin gardnerella va ginalis gibi bakteriler korioamnionit yapabil­mektedir. Korioamnionit annenin serviks, vajina ve perinesinde bulunan bakteriler ile de oluşa­bilir. Annede ateş, uterusta yumuşama, perife rik yaymada nötrofil artışı ile birliktedir. Ko rioamnionitte ölü doğum ve prematüre doğum sıktır.

g)        Gebelik önleyici spiraller, fetal kandi diasis olasılığını arttırır.

H) gebelikte steroid hormonların kullanılma­sı da yenidoğan infeksiyonları için bir risk fak­törüdür.

2.   Çocuğa ait risk faktörleri

a)        Preterm ve düşük doğum taralı bebek­ler infeksiyona daha kolay yakalanırlar.

b)        Erkek yenidoğanlarda sepsis ve menen­jit, kızlara oranla 2 kez daha sık görülmektedir.

c)        Doğum sırasında müdahaleler ; canlan­dırma işlemleri, endotrakeal intübasyon, gebeye kateter uygulanması bakteriyel infeksiyon riski­ni arttırır. Müdahaleii doğumlar (forseps, vakum uygulaması) da infeksiyon olasılığını arttırır.

d)        Yenidoğanda diğer hastalık durumları : meningomiyelosel, kongenital dermal sinüs, pi erre robin sendromu gibi kongenital anomaliler yenidoğanda infeksiyon riskini arttırır. Kongeni­tal kalp defektleri aspleni ile birlikte olduğunda infeksiyon riski artar. Deriye ait forseps yara

İarı ve baştaki zedelenmeler yenidoğanîarda in­feksiyon odağını oluşturabilir. Doğum asfiksisi, metabolik doğumsal bozukluklar, kongenital vi ral infeksiyonlar da bakteriyel infeksiyon için risk faktörleridir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ