YÖNLENDİRİLMİŞ VE YÖNLENDİRİLMEMİŞ İKİNCİL AMELİYATLAR

Yönlendirilmiş abdominal eksplorasyon yakın geçmişte yapılmış abdominal eksplorasyon varsa, radyolojik ve/veya radyoizotopik incelemeler sonucunda ÎA infeksiyon için kuvvetli kuşku varsa yapılmaktadır. Hastanın klinik gidişi ekstraabdominal bir nedenle açıklanamıyorsa, somut bir ÎA nedenin de gösterilemediği durumlarda yapılan eksplorasyon ise yönlendirilmemiş eksplorasyondur. Mortalitesl çok yüksek olan yönlendirilmemiş eksplorasyonlar yerine, bakteriyemi ya da septik şok oluşmadan önce, erken döneme yönlendirilmiş eksplorasyonlann uygulanması önerilmektedir. İlk olarak Shuck’un tanımladığı sepsisin erken belirtilerine erken dönemde önem verilirse, yapılan eksplorasyonlarda doğru tanı oranı artmakta ve mortalite azalmaktadır. (Tablo IV) . . , .:

TABLO IV. SEPSİSİN ERKEN BELİRTİLERİ (SHOCK)

ERKEN BELİRTİLER ORGAN YETMEZLİĞİ
TAKİPNE ARDS-Akciğer
TAŞİKARDİ ırfu‘-“ ŞOK-Kalp ;, ,'””””. ,_ ‘.
ISI DEĞİŞİKLİKLERİ ■^ ‘”,: ŞOK-Sepsis r ,r.
KONFÜZYON .. ;. , t.. ^.^ R;; ŞOK-Beyin -r^ -.. . “. ■’■’
OLÎGÜRİ :C, ATN-Böbrek .– *: ■'”‘;”‘”
İLEUS ii–‘- :-?fi* v ıiiionöw. üt Glsistem :: ^’V^,.*.
Gİ KANAMA . ^..^;i=;’-r stres ülseri ‘. ‘
SARILIK Karaciğer yetmezliği
KOAGÜLOPATİ ” ‘””’.’, ,-, . ■’_ DİC-hematolojik yetmezlik r :
KARBONHİDRAT Metabolik yetmezlik >f
İNTOLERANSI

ARDS : yetişkin solunum zorluğu sendromu –

ATN : akut tübüler nekroz

: gastrointestinal

DIC : dissemine İntarvasküler koagülasyon

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ