Yumuşak Doku Hastalıkları Çeşitleri Ve Tedavi Yöntemleri

YUMUŞAK DOKU HASTALIKLARI

FİBROSİTİS SENDROMU

Hareket sisteminin ekstraartiküler dokularının, yani kasların, fassiaların, tendonların, periartiküler dokuların, bursalarm ve derialtınm romatizmal hastalıkları Alman literatüründe “Yumuşak kısım romatizması veya ekstraartiküler romatizma”,anglo-sakson literatüründe ise “Fibrositis sendromu” adı altında toplanmaktadır. İltihabı olmayanları oz ekiyle, iltihabî olanları ise it ekiyle sonlanan bu hastalıklardan bazıları şunlardır: Derialtı bağ ve yağ dokusunun iltihabî olmayan hastalığı Panniküloz, iltihabî olanı Pannikülit; tendonların hastalıkları miyoz, miyozit; ve fassiaların hastalıkları fassioz, fassiit; periartiküler dokunun hastalıkları periartroz, periartrit; sinirlerin hastalıkları nöropati, nevrit; bursanm hastalığı bursit.

Patogenez: Lokal travmalar, aşırı yorulmalar, yanlış oturma pozisyonları, kolumnanın ve eklemlerin dejeneratif proçesleri, lokal soğuk etkisi lokalize ve dar bir bölgenin ağrılarına yol açar. Jeneralize veya birçok bölgenin birden hastalanmasında psişik bozukluklar rol oynar. Bunlar da korku, agressiyon, depressiyon, reaktif depressiyon olabilir.

,,,,

Yumuşak kısım romatizmalarından bazılarını kısaca görelim:

PANNİKÜLOZ VE PANNİKÜLİT

Fransız literatüründe Sellülit denmektedir. Adipöz kadınlarda sık rastlanan bir hastalıktır.

Klinik tablo: Deride portakal kabuğu görünümü, yağlı karın derisinin ayaktayken ceviz torbası gibi girintili çıkıntılı görünümü, derialtı dokusunun kalınlaşması ve sertleşmesi, deride basma, çimdikleme ağrılarının uzun sürmesi, ağrılı derialtı nodülleri dikkati çeker. Belirtiler en ziyade omuz, ense ve bel bölgelerinde lokalizedir. Ağrılı oldukları takdirde hastalık ifadesi sayılırlar. Ağrılar kolların ve bacakların üst kısımlarına yayılır. Ağrıların ortaya çıkmasında psişik etkenlerin büyük rolü vardır.

Laboratuar bulguları: Tamamen normaldir.

Tedavi

Kilo verilmesi: Aslında şişman olan kadın hastaların kilo vermeleri sağlanmalıdır.

Analjezikler: Şiddetli ağrılarda analjezikler (Tkmol, Minoset v.s.) verilmesi gerekli hale gelir.

Antidepressifler (însidon, Triptilin, Laroxil, Tbfranil, Lidanil v.s.): Depressif durumlarda antidepressifler 2-3 hafta müddetle verilmelidir.

Pannikülit

Derialtı dokusunun iltihabî hastalığı Christian-Weber hastalığı adını alır ve çoğunlukla orta yaşlı kadınlarda görülür. Süppüratif olmayan bir nodüler pannikülittir.

Klinik tablo: Hecmeler tarzında ateş ve derialtında sert, ağrısız nodüllerin ortaya çıkmasıyla karakterizedir. Bu nodüller iltihap anlamında ödem ve lökositerplazmasellüler infiltrasyon gösterirler. Nodulun üstündeki deri kısmı kızarıktır, sonraları yerinde esmer bir pigmantasyon bırakır. Eklemlerde ağrılar meydana çıkabilir.

Laboratuar bulguları: Sedimantasyon hızlanmıştır.

Prognoz: İyidir. Hastalık kronik residivan bir seyir gösterir.

Tedavi

Kortikosteroidler (Kenacort tablet, Deltacortril, Codelton v.s.): Çabuk düzelme sağlar.

Dozaj: Günde 8 tabletle başlanır, kısa zamanda 2 tablete inilir.

Antibiotikler (Alfasilin, Bakrisid-DS, Tetralet, Negopen, Tetra v.s.): Kısa süreli bir antibiotik kürü yararlı olur.

FİBROMİYOZİT

Miyalji basit kas ağrılarına verilen isimdir.

Miyozit Kaslardaki iltihapla ilgili bir hastalıktır.

Fibrozit kas, eklem, tendon ve ligamentlerin iltihabı hastalığıdır.

Bu üç hastalığın kombine şekilleri basit romatizmal şikâyetler olarak karşımıza çıkarlar. Bunları lokalizasyonlarına göre adlandırmaktayız:

Lumbago sırtın alt kısmını ve bel kaslarını tutan basit romatizmadır.

Tortikollis boyun kaslarını tutan basit romatizmadır.

Plörodini toraks ve omuz kaslarının basit romatizmal ağrısıdır.

Patogenez: Soğuğa mâruz kalma, rutubet, travmalar kas ağrılarına yol açabilir. Virüs etkisi, psişik etkenler söz konusu olabilir.

Klinik tablo: Birdenbire ağrı ile başlar ve ağrı hareketle artar. Ayrıca lokal kas spazmı da bulunur. Hastalar hasta bölgelerini sabit tutmaya çalışırlar.

Prognoz: Fibromiyozit genellikle birkaç günde kendiliğinden geçer. Bazan da uzun sürer ve kronikleşir. Kronik lumbagolar ve tortikollisler sık görülmektedir. Psiko-somatik kökenli tortikollislerin yıllarca sürdüğü bilinmektedir.

Tedavi

Genel önlemler: Yatak istirahati, lokal sıcak tatbiki, hafif masajlar tavsiye edilir.

Analjezikler (Devalgin, Novalgin, Aspirin, Keto 50, Brufen v.s.): Bir kaç günlük analjezik tedavisi basit vak’alarda düzelme sağlar.
Lokal kortikosteroid zerkleri: Kenacort întramüsküler ile novokain (Citanest) karışımı lokal olarak 3-4 noktaya 1-2 mi olmak üzere derialtına ve kas içine zerkedilir. Birkaç gün arka arkaya tekrarlanabilir.

Antidepressifler (Moditen, Lidanil, İnsidon, Laroxyl, Ludiomil v.s.): Psişik komponentli fibrimoyozitlerde antidepressif ilâçların uzun süre kullanılması, kronik vak’alarda özellikle endikedir. Bu hastalar genellikle depressif durumdadırlar. Psikosomatik tortikollis vak’alarmda çok iyi bir anamnez alınması gerekmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ