Ameliyat Öncesi Bakımı

Büyük cerrahi problemi olan hastaların bakımı genellikle aşağıdaki sırayı takip eder ve farklı işlem fazlarından oluşur:

1. Ameliyat öncesi bakımı

-Teşhis çalışmaları

-Ameliyat öncesi değerlendirmesi

-Ameliyat öncesi hazırlığı

2. Anestezi ve ameliyat

3. Ameliyat sonrası bakımı

-Anestezi sonrası gözlemi

-Yoğun bakım

-Arabakım

-Nekahat devresi bakımı

-Ameliyat öncesi bakımı

En önce mevcut hastalığın sebebini ve yayılma derecesini ortaya koyacak olan teşhis işlemleri ele alınır. Ameliyat öncesi değerlendirme, ameliyat riskini artıracak veya iyileşmeyi aksi yönde etkileyebilecek olan önemli anormal durumları ortaya koymak üzere hastanın genel sağlığının tam bir şekilde gözden geçirilmesidir.

Ameliyat öncesi hazırlığı, teşhis bulguları , ameliyat öncesi değerlendirme ve planlanan ameliyat şeklinin gerektirdiği işlemleri ihtiva eder.

Ameliyat sonrası bakımı

Anestezi sonrası işlemleri için gözlem fazı, hemen ameliyatı takip eden ilk birkaç saat içindir. Bu devre ameliyata karşı olan akut reaksiyonların ve anestezinin bakiye etkisinin kaybolmaya başladığı devirdir, özel bir ekibe ve teşkilata sahip olan “Uyandırma odaları” mutat olarak bu maksat için kurul-muştur.Büyük bir ameliyat geçiren veya genel durumu herhangi bir sebepten dolayı nazik olan hastalar ameliyathaneden veya uyandırma odasından yoğun bakım odasına nakledilirler. Erken ameliyat sonrası devresinde akciğer fonksiyonu ve hemodinamik stabilik bozuklukları, uyandırma odasında yapılacak bakımda daha fazla bir ihtimam gerektiren unsurlardır. Yoğun bakım odasında kalma süresi hastanın durumuna bağlı olarak 1-2 günden haftalarca süren bir zaman arasında değişir.

Büyük umumi hastanelerde mutat olarak dahiliye, cerrahi ve çocuk hastalarının ihtiyacına cevap verecek şekilde kurulmuş birçok özel yoğun bakım odaları vardır. Hastalar tek tek olarak ihtiyaç gösterdiklerinde yoğun bakım hizmeti, normal servis bakım elemanlarından gereği kadar personel ve teçhizat ayrılmak suretiyle sağlanabilir. Eğer daimi olarak sayılan 5-10’u bulan kritik hastalar varsa yoğun bakım odası kurulması daha etkili ve daha yararlı olur.

Şurasına işaret etmek gerekir ki ameliyat sonrasında her hasta yoğun bakıma ihtiyaç göstermez. Fıtık, apandisit, anus hastalıkları ve aynı derecedeki durumlar için yapılan komplikasyonsuz ameliyatlar genellikle hastanede sadece birkaç gün kalmaya ve normal servis odalarında orta derecede bir bakıma ihtiyaç gösterirler.

Ameliyat sonrası ara bakımı, hastanenin normal servis odalarında yapılan bir bakım olarak tarif edilebilir.Bunlar postanestetik ve yoğun bakım konularında temas edilenlerin dışında bir özellik arzetmezler.

Cerrahi Bakımın Bütünlüğü Cerrahi bakımın bütünlüğü, bir sürü ameliyat öncesi ve sonrası fazlarını içine alan bir seyir olarak yukarıda tarif edilmiştir. Bu fazlar uygulamada biribirine karışır, üstüste gelir ve nisbi bir önemle hastadan hastaya değişebilirler. Cerrahi hastadaki komplikasyonlar, ölüm ve tedavinin nihai sonuçları her müteakip fazın düzenlenmesindeki vukufıyete bağlıdır. Büyük cerrahi hastalığın çabuk ilerlemesi ve hecmeler gösteren ağır stresleri konulan teşhise o derece hata payı bırakmaz. Preoperativ değerlendirme ve hazırlık, postanestetik gözlem ve yoğun bakımdan ibaret olan hemen ameliyattan önceki ve ameliyatı izleyen bakım özellikle nazik bir meseledir. Son zamanlarda ameliyat sonuçlarında görülen gelişmeler öncelikle cerrahi bakımın bu önemli fazlarının düzenlenmesindeki gelişmelerden kaynaklanmaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ