Ampiyem Klinik Bulgular

Göğüs ağrısı, yüzeysel solunum (shortness of breath), ateş, halsizlik ve hemoptizi mevcuttur. Bazı hastalar toksik tablo veya koma durumunda olabilir. Siyanoz, hipotansiyon, dehidratasyon ve oligüri olabilir. 40.6°C (105°F)’ye çıkan ateş olabilir. Fakat genellikle daha düşüktür. Hırıltılı solunum olabilir. Plevral effüzyonun fizik bulguları sıklıkla vardır.Ateş yoksa effüzyonlu AC embolisinden ayırıcı teşhisi yapılmalıdır.

Staphylococüs aureus bütün yaş gruplarında en sık rastlanan amildir. Bebek ve çocukluktaki vakaların %90’ından sorumludur. Pnömatosel oluşumuna sebep olabilir. Pnomatoseller ince duvarlı kistik yapılardır ve küçük bronşlarda eheck-valve tipi obstrüksiyona sebebiyet verebilir. Bu tip pnömatosel aynı isimli göğüs duvarının benign hernilerinden ayrılmalıdır. Pnömatoseller sıklıkla stafilokok pnömonilerinde görülür. Pnömatosel ve apseler aşın genişleyebilir ve rüptüre olabilirler. Bu durumda ampiyem oluşumuna sebep olurlar.

Stafilokokkus piyogenes’e bağlı ampiyem, sıklıkla streptokok pnömonisini takiben yerleşir. Koyu yeşil pus ile karakterizedir ve 2-3 gün içinde apseleşir.

Balgam kültürü ile streptokoklar %60 oranında üretilebilirler, fakat boğaz kültürü %80 vakada negatiftir. Kan kültürü ise nadiren pozitiftir. En iyi teşhis metodu plevral mayi kültürüdür. Vakalann %97’sinde Antistreptolizin titresi 250 Todd ünitesinden daha yüksektir. Streptokok ampiyeminde akciğer tutulumu (pnomonik komponent) minimaldir ve ampiyem başlangıç bulgusu olabilir .

Bakteroides ampiyemi en sık pelvik enfeksiyonu olan genç kadınlar ve altta yatan solunum sistemi hastalığı olan, alkolik veya kanserli yaşlı erkeklerde görülür. Organizmanın tesbiti zordur, çünki anaeroptur ve yavaş ürerler. Ampiyem gelişimi E.Coli ve pseudomonas aeroginosadan daha hızlıdır ve apseleşme hemen başlangıçta olabilir. Pus bol miktardadır, pis kokuludur ve koyu kıvamlıdır. Pus boşaltıldıktan sonra hızla tekrar toplanır. Birlikte anaerobik streptokoklarla enfeksiyon sıktır.

Klebsiella pnomonisi özellikle yaşlı, düşkün kronik hastalıklı ve alkoliklerde görülür. Sıklıkla masif parankimal konsolidasyon oluşur. Apselerin yansına apse ve kavitasyon, üçte birinde ise ampiyem gelişir. Geniş parankim nekrozu ve bronkoplevral fistülün sık gelişmesi sebebiyle erkenden tedaviye başlanılmalıdır.

Streptococcus pneumoniae’ye bağlı ampiyemler antibiyotiklerin keşfinden önce sık görülüyordu. Fakat şimdi azalmıştır. Pnömokok pnömonilerine bağlı plevra tutulumu, hastalık başladıktan 7-10 gün içinde meydana gelir ve bu hastaların çoğu bu süre içinde etkili bir antibiyotik tedavisi almamışlardır.

E.Coli, pseudomonas ve proteus, birlikte sistemik bir hastalığı olan kişilerde ampiyeme sebep olabilir.Röntgende bütün vakalarda tutulan plevra bölgesinde opaklaşma, bazılarında da sıvı seviyesi görülür. Akciğer infiltrasyonu sıklıkla vardır, fakat bazen effuzyon nedeniyle farkedilemez.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ