ANATOMİ

özofagus, gıdaların farenksten mideye geçişi için nakledici olarak görev yapan, müsküler bir borudur. 6.servikal vertebra hizasında krikoid kartilaj arkasında başlar. Göğüs içinde, özofagus arkus aorta ve sol ana bronkus arkasından geçer, diafragmanın hiatus özofagicusundan geçerek karına girer, midenin fundusunda sonlanır. Özofagusun kas lifleri krikoid kartilaj ve farenksin yukarısında başlar ve birbirlerini çaprazlayarak aşağıya mideye inerler. Özofagusun yaklaşık 2-4 cm.si normal olarak diafragma altındadır. Özofagus ve midenin birleşme yeri peritonun mideye ve freno-özofageal ligamanın özofagusa gönderdiği uzantılar ile normal karın içi durumunda muhafaza edilir. Freno-özofageal ligaman diafragmanm alt yüzeyinde peritonun altında uzanan, bir fibroelastik membrandır. Hiatus özofagicusa ulaştığında, ligaman diafragmanm 2-4 cm yukırısında gastro-özofageal sfinkterin yukarısında sirküler kas tabakası içine girdiğinde alt özofagusta orifıs gibi bir durum alır.

Özofagusta üç anatomik darlık vardır:

(1) Krikoid kıkırdak seviyesinde (farengo-özofageal sfınkter);

(2) Toraks ortasında, arkus aorta ve sol ana bronkus basısından;

ve (3) Diafragmanm hiatus özofagicus seviyesinde (gastro-özofageal sfinkter).

Yetişkinde, özofagusun uzunluğu ölçüldüğünde üst kesici dişlerden krikofarengeal kasa kadar 15-20 cm; arkus aortaya kadar 20-20-25 cm; inferior pulmoner vene kadar 30-35 cm; ve kardioözofageal birleşmeye kadar yaklaşık 40-45 cm dir.

Farenksin ve özofagusun 1/3 üst bölümünün kas yapısı iskelet tipindedir; geri kalan bölüm düz kasdır. Fizyolojik olarak, bütün organ tek fonksiyon yapma özelliğine sahiptir, böylece üst ve alt özofagus arasında itici kontraksiyon aktivitesi yönünden ayrım yapmak mümkün değildir. İntestinal kısımdaki gibi, kas lifleri içte sirküler dışta longitudinal tabakalar olarak düzenlenmiştir.

özofagusta arteriel kanlanma uyumlu biı bütünden ibarettir, üst uç arteria troidle inferior dallarından kanlanır. Torasik kısım bronşial arterlerden ve aortadan direkt olarak çıkan özofageal dallardan beslenirler, interkostal arterler keza kanlanmada yardımcı olurlar. Diafragmatik ve abdominal segmentler sol alt frenik arterler ve sol mide arterinin özofageal dalları ile beslenirler.

Venöz drenaj çok karmaşık ve değişkendir. En önemli venler alt özofagusun drenajını sağlayan venlerdir. Bu bölgeden kan portal venin bir dalı olan koroner vene Özofageal dallarla dökülür. Bu ilişki, portal dolaşım ile mide üst kısmı ve özofagus alt bölümünün venöz drenajı arasında direkt bağlantı temin eder. Portal sistem tıkandığında, karaciğer sirozunda olduğu gibi, kan akımı yukarı doğru koroner ven ve özofageal venler pleksusu ile nihai olarak azygos ven yardımı ile vena kava superiora açılan şant oluşturur. Özofageal venler, sonuçta kan akımı ve basınç artmasından genişlemiş olurlar, varis meydana getirebilirler.

özofagusun mukoza tabakası, baştan sona yaygın mukoza glandlan ihtiva eden çok katlı yassı epitelden ibarettir, özofagusta seroza tabakası yoktur, bu nedenle, gastrointestinal yolun diğer kısımlarında olduğu gibi cerrahi anastomoz veya yaralanmadan hemen sonra kendisini toplamakta güçlük çekebilir ve çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ