Arteriel Kan Akımı

Arteria hepatica communis truncus coeliacus’tan çıkar, hepatoduodenal ligaman boyunca yükselir ve hilusta sağ ve sol dallarına aynlmadan önce sağ gastrik ve gastoduodenal arterleri verir. Bir dakikada karaciğere giren 1500 mi. kanın %25’i hepatik arter ile gelir;

geri kalan %75’i ise portal ven yoluyla sağlanır. İnsanların %10’unda a.hepatica communis çıkışında, anomali vardır. En sık görülen varyasyonlarda, a.hepatica communis veya sağ hepatik arter, supreior mezenterik arterden çıkar. İnsanların %15’inde sol hepatik arter sol gastrik arterden çıkar. Hepatik arter segmen-tal safra kanallarını takip edecek şekilde dallara ayrılır. Karaciğere girip dallara ayrıldıktan sonra oluşan birçok segmenter dallara end-arter denir, çünkü kollateraller yoluyla aralannda bağlantı yoktur.

a4s1

Safra Drenajı

Her segmenti, segmenter safra kanalları drene eder. Sağ anterior ve sağ posterior segmenter kanallar birleşerek sağ hepatik kanalı, sol lateral ve sol medial kanallar birleşerek sol hepatik kanalı oluşturur. Bu lobar kanallar parenkima dışında birleşerek ductus hepa-ticus communis’i oluşturur. Anatomik varyasyonlar sık görülür. İncelenen olguların %25’inde sağ arka segment kanalı bağımsız olarak sol hepatik kanala açılır. Sol tarafta varyasyonlar çok daha azdır.

Lenfatikler

Yüzeyel lenfatikler lobüllerin yüzeyel kısımlarından başlayarak kapsülün altından geçer, diafram ve karaciğerin asıcı(suspensory) ligamanlan yoluyla posterior mediastinuma girer. Bazıları porta hepatise, diğerleri ise koroner zincire dökülür. Lobüllerin derin kısımlarından kaynaklanan lenfatikler ya hepatik venleri takip ederek vena cava boyunca ilerler veya portal venlerle birlikte porta hepatise ulaşırlar.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ