ARTERİYEL YARALANMALAR Teşhis

Herhangi yaralı bir hastada, arteriyel yaralanmadan yüksek oranda şüphelenilmelidir. Penetre ve kunt travmayı takiben şokta olan hastalar aksi ispat edilinceye kadar, damar yaralanmasına sahip olarak düşünülmelidirler. Direkt grafi büyük bir artere yakın bir damarı tehlikeye koyabilen kırık parçalarını veya bir mermi parçasını göstermede yardımcı olabilir. Röntgen alınmadan önce giriş ve çıkış yaraları, toplu iğne gibi radyo-opak nesnelerle işaretlenmelidir.

Açık hemoraji ve “5P” ler için kontrole ilave olarak, hekim üfürümü (mesela arteriovenöz fistül üfürümünü) ve genişleyen bir hematomu (mesela bir yalancı anevrizma hematomunu) aramalıdır. Bir yaradan olan sekonder kanama, massif bir kanamayı haber verebilen uğursuz bir belirtidir.

Doppler akım çalışmalarının arteriel yaralanmanın teşhisinde biraz yardımı olabilir. Akım hızında bir düşme, normal bifazik arteriel akım işaretlerinin kaybı ve azalmış distal basınçlar (daha önce hastanın hiç arteriel hastalığı olmadığını farzederek) bir proksimal arteriel yaralanmayı gösterirler. 60 mmHg.hk bir sistolik basınç, genellikle ekstremitelerin yaşama kabiliyetini emniyette muhafaza etmek için yeterli bir akım olduğu anlamına gelir. Bu bilgi multipl yaralanmaları olan hastalarda arteriel tamirin önceliğini tespite yardım edebilir. Bir normal Doppler muayenesi, arterin intakt olduğunu gösterir, ama tanjansiyal veya intimal yaralanmanın hüküm sürmediğini değil,ödem, nabızların palpasyonunu güçleştirdiği zaman ve postoperatif olarak nabızların değerlendirilmesi için Dopler çalışmaları faydalıdır.

Arteriografi damar yaralanmalarını teşhis etmek için en faydalı teşhis işlemidir. Fizik muayene ve direkt filmlerde arteriel yaralanmanın şüphe götürmez belirtileri bulunan hastaların acilen ameliyat olmaları gerekir. Multipl yaralanmaları ve müphem fizik bulguları bulunan stabil hastaların ilk olarak arteriogramları alınmalıdır. Arteriografinin yalancı negatif oranı düşük olduğu için, bir normal arteriogram cerrahi eksplorasyon için ihtiyacı bertaraf eder. Arteriografiyi icra etmede teknik düşünceler aşağıdakileri içerir:

(1) Giriş ve çıkış yaraları radyoopak bir işaretleyiciyle işaretlenmelidir.

(2) İnjeksiyon kısmı, şüpheli yaralanmaya yakın olmamalıdır.

(3) Şüphelenilmiş yaralanmanın 10-15 cm distal ve proksimalindeki bir alan arteriografik sahaya dahil olmalıdır.

(4) Erken venöz dolmayı tespit etmek için seri halinde filmler çekilmelidir.

(5) Herhangi bir anormalitenin daha önce mevcut bir hastalığın neticesi olduğu aşikar değilse, arteriel yaralanmanın bir delili olarak düşünülmelidir.

(6) İki farklı görüntü alınmalıdır. Arteriografi özellikle arteriel yaralanmayı spazmdan ayırmada faydalı olabilir. Genelde yaralı bir hastada anormal fizik bulguları arteriel spazma yüklemek risklidir, böyle hastalarda arteriogram indikedir.

Arteriel travmalı hastalarda izotop anjiografinin değeri azdır. Bu teknik intimal yırtılmalar gibi gizli arteriel yaralanmaları tesbit edemez. Venografinin de faydası azdır. Eğer cerrahi eksplorasyon planlanırsa ven direkt olarak gözlenilmelidir. CT karın ve göğüs içi hematomları veya bir hematomu taklit eden organ displasmanlarını gösterebilir. Bu durum arteriografi ihtiyacı veya acil cerrahi telkin eder.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ