BÜYÜK TÜKRÜK BEZLERİ TÜMÖRLERİ Tedavi

Benign veya malign tükrük bezi tümörleri ilgili parotis lobunun veya tüm bezin çevre dokularla birlikte çıkarılmasıyla tedavi edilirler. Özellikle miks tümörlerde yüksek oranda nükslere sebeb olduğundan, enükleasyon tavsiye edilmez.

A.Cerrahi Tedavi: Bütün bez ortaya çıkarılır, parotis yüzeyel lobu kaldırılarak n.facialis ortaya konur ve lop intra ve paraglandüler lenfatiklerle birlikte eksize edilir.

Bazen tümör derin lopda, fossa tonsillaris içinde görülebilir. Bu durumda hemen daima sinir korunarak tüm bezin çıkarılması mümkün olur. Nervus facialis aşikar olarak malign doku tarafından infiltre edilmedikçe feda edilmemelidir. Hemen yapılacak sinir greftlemesi fonksiyonel defekti en alt düzeye indirecektir.

Radikal boyun lenfadenektomisi ise parotis tümörüyle birlikte büyümüş lenf nodülü varsa indikedir. Profilaktik boyun disseksiyonlannda pozitif lenf nodülü bulunması çok seyrek olduğundan, böyle bir girişimi lenf nodülü palpabl oluncaya kadar ertelemek iyi olur.

Submaksiller bez malign tümörlerinin özelliği bölgesel lenf nodülü metastazlarının aynı cins parotis tümörlerine göre daha sık (3-4 kat) görülmesidir. Bu yüzden submaksiller bez malign tümörü tesbit edildiğinde radikal boyun disseksiyonu indikedir.

B.Radyoterapi: Radyoterapi şu durumlarda indikedir:

(1) primer tümör irrezektabl ise,

(2) nüks tümör cerrahi yolla çıkarılamayacaksa

(3) cerrahi hudutta tümör tesbit edilmişse,

(4) cerrahi ekstirpasyon yatağında artık tümör kontrolü gerekiyorsa.

Cerrahinin Komplikasyonları

Nervis facialis üzerinde yapılan manipülasyonlara bağlı olarak, bu sinir kesilmemiş olsa bile, yüz kaslarında bir kaç haftadan bir kaç aya kadar süren disfonksiyon olabilir. Şirin kazara kesildiği durumlarda hemen yapılacak anastomozlar fonksiyonu yeteri kadar muhafaza edebilir. Sinirin bilerek kesilip bir kısmının çıkarıldığı hallerde n.auricularis magnus’den alınan grefltlerle sinir devamlılığı sağlanıp fonksiyon korunabilir.

Parotidektomiden sonra az sayıda hastada yemek zamanlarında parotis bölgesinde kızarma ve terleme görülebilir. (Frey sendromu). Bunun ameliyat esnasında auriculotemporal sinir parasempatik liflerin yaralanmasından sonra derideki sinir uçlarının anormal rejenerasyonuna bağlı olduğu zannedilmektedir. Bu durum ameliyattan birkaç hafta veya birkaç yıl hatta daha sonra ortaya çıkabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ