CİNSİYET TEŞEKKÜLÜ

CİNSİYET TEŞEKKÜLÜ
Morula safhasında olan ve blastoınere’ler tarafından teşkil edilen hücre yığının impiantasyonu hakkında gerekli izahatı vermeden evvel, cinsiyetin husulü hakkında konuşmak yerinde olacaktır.
Bilindiği gibi cinsiyet, MENDEL kanunlarına göre ebeveyinler-den tevarüs edilen bir hususiyettir. Her şahıs, anne ve babasından kromozomlar tevarüs eder. Her canlı, bu arada her insan, hücrelerinde muayyen bir kromozom sayısına sahiptir. Bu bakımdan kromozomların sayısı, cinse has bir karakter olarak kabul edilmektedir. Zira kromozomların sayısı, muhtelif canlılarda değişiktir. Ortalama olarak 2 – 200 arasındadır. -İnsanın, olgun olmayan cinsiyet hücrelerinde kromozomların sayısı 48 tanedir. Bunlardan 46 tanesi somatik kromozom adım alır. £)iğer geriye kalan ikisi seks kromozomudur. Kromozomların sayısı ile organizmanın büyüklüğü arasında bir münasebet yoktur. Meselâ tavşanda kromozom sayısı, atlara nazaran daha fazladır.
Vücut hücrelerinde, mevcut kromozomların şekilleri aynı değildir ve karakteristik, şekillere sahiptirler. Uzun, eğik, kısa; yuvar-, lak, v.s. şeklinde kromozomlar mevcuttur. Her kromozom tipinden iki tane Vardır, yani çift olarak bulunurlar. Bunlara kromozom çiftleri denir ve bir tanesi, o şahısın annesinden diğeri de babasından tevarüs edilmiştir. Morfolojik olarak bu kromozom çifti birbirinin aynıdır. Fakat cinsiyet koromozları bir istisna teşkil ederler ve-haricen başka manzara gösterirler. Bunların şekli, büyüklüğü ve renk alma kabiliyetleri başka başkadır. Bunlar da bir çifttir. Fakat diğer kromozom çiftleri gibi, birbirine benzemezler. Bunun için de birisi X, diğeri Y kromozomu olarak isimlendirilir. X kromozomu dişi cinsiyeti, Y kromozomu da erkek cinsiyeti temsil eder. Bunlar aynı zamanda- hücre bölünmesi esnasındaki durumlarıyla da, diğer kromozomlardan ayrılır. Bu kromozomlar sadece bahis konusu insanın cinsiyetiyle değil, ayrıca tali cinsiyet karakterleriyls de İlgilidir. Bunlara cinsiyet kromozomları denir.
Pirinci olgunlaşma bölünmesi esnasında’kromozomlar da uzunlamasına bölünerek iki kısma ayrılırlar ve ayrılan iki yarım kromozom da yavru hücrelerin kromozomlarını teşkil ederler. Böylece bu yavru hücreler de esas hücrenin sahip olduğu sayıda kromozom ihtiva etmiş olur. Böylece ana hücrenin kromozomlarındaki bütün karakterler de, aynı nisbette, yavru hücreye geçmiş olur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ