Çocuklarda A Vitamini Eksikliği

A vitamini eksikliğine dünyanın birçok ül­kelerinde, özellikle PEM’in çok görüldüğü yöre­lerde 1-6 yaş arası çocuklarda en fazla rastlanır. Bazı bölgelerdeki yiyeceklerin içeriği ve/veya kültürel nedenlerle diyetin A vitamininden fakir olması sonucu oluşur [primer yetersizlik). Vitaminin emilimini, depolanmasını, taşınmasını en­gelleyecek bozukluklar  sekonder yetersizliklere yol açar. Örneğin, uzun süre vitamin verilmeden yapılan damar içi perfüzyonlar, sınırlanmış di­yetler, malabsorpsiyon sendromları, safra yolu tıkanmaları, kwashiorkor, giardiasis, ankilosto-miasis, askariasis, tropikal sprue, çölyaki hasta­lığı, kistik fibroz, diğer pankreas ve karaciğer hastalıkları, ince barsak rezeksiyonları, infeksi-yon, kronik ishaller, anoreksia nervosa A avitaminozunun gelişmesine yol açan hastalık durum­larıdır. Hipotiroidide karaciğerde karotenin A vi­taminine dönüşememesi sonucu serum A vitami­ni düzeyi düşük, karoten yüksektir. Abetalipo-proteinemide de yağ emilimi bozulmuştur ve se­rum A vitamini düzeyleri düşüktür. Mineral yağ­ların aşırı kullanımı A vitamini ve karoten emi­limini engelleyebilir.

KLİNİK BULGULAR

Göz belirtileri: Retinada rodopsinin oluş­masındaki bozukluk gece körlüğüne neden olur. Gece körlüğü erken bir belirti olabilir ve karanlığa uyumun bozulması ile başlar. Daha geç olarak konjunktiva ve korneada kuruluk (xerosis) ve korneanın şeffaflığını ve kaypaklığını kaybetmesi Ckeratomalasi) oluşur. Keratomalasi, bul-ber konjunktivada kuru, gri renkli plaklar (Bitot lekeleri), folliküler hiperkeratoz ve fotofobi ile birlikte görülür. Göz küresinin perforasyonü ve tam körlük geç ve kalıcı bulgulardır.

Deri ve mukoza belirtileri.Deri kuru­dur. Pullanma olur. Özellikle omuz, kalça ve ekstremitelerin ekstansör yüzeylerinde folliküler hiperkeratoz oluşur. Solunum yolları epitelinde metaplazi sonucu bronşial obstrüksiyon, vagina epitelinin kornifiye epitele dönüşmesi so­nucu vajinit, idrar yollan mukozasındaki deği­şiklikler sonucu piyüri ve hematüri oluşabilir.

Diğer belirtiler apati, mental gerilik ve so­matik büyümede geriliktir. Anüri, hepatospleno-megali, intrakranial basınç artması görülebilir. Hidrosefali ve kranial sinir felçleri de bildiril­miştir.

LABORATUAR BULGULARI

Depolar iyice boşalmadan kanda A vitami­ni düzeyleri düşmeye başlamaz. 25-30 mg/dl al­tındaki düzeyler yetersizlik işaretidir. Kan ka-roten düzeyleri A vitaminine kıyasla diyet deği­şimleri ile daha çabuk etkilenir. Karotenoidlerin kan düzeyinin 40 |o,g/dl altında olması eksiklik işaretidir.

TEDAVİ

A vitaminine yanıt hızlı ve etkilidir. Gece körlüğü tedavi ile çabuk düzelir. Tedavide A vitamini oral veya kas içine 50.000 İÜ/gün doz­da verilir ve iki haftalık bir tedavi süresi gere­kir. Bunun yerine 300.000 İÜ oral tek doz 6 ayda bir uygulanabilir. Kseroftalmi ve keratomalasi olan vakalarda 100.000-300.000 İÜ/gün gibi masif dozların 2-3 ay kullanılması gerekebilir. Kusan hastalarda A vitamini preparatları kas içine ya­pılır.

KORUNMA

Sütçocuklarmm günde 1250 İÜ, daha büyük­lerin 2500 İÜ A vitamini alması gerekir. Normal diyette yeterli miktarda A vitamini bulunur. Yağ­sız diyet alanlarda diyete ek olarak A vitamini vermek gerekir. Yağ emilimi bozukluklarında, preterm bebeklerde suda eriyen A vitamini pre­paratları kullanılır. Dünya Sağlık Örgütü A vitaminozuna rastlanan bölgelerde suda eriyen A vitamininin 100.000 İÜ olarak yılda 4 kez bütün çocuklara ve süt veren kadınlara uygulanmasını önermektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ