Çocuklarda A Vitamini Fazlalığı

Uzun süre yüksek dozlarda A vitamini kulla­nıldığında görülür. Sütçocuklarmda hipervitami-noz daha kolaylıkla gelişir. 4.000-25.000 İÜ/kg/ gün gibi miktarlar A hipervitaminozu yapabilir. Yetişkinlerde ancak uzun süre 40.000-600.000 İÜ gibi yüksek günlük dozlar ile toksisite oluşabi­lir.

Gebelikte aşırı A vitamini alınmasının ço­cukta doğumsal anomalilere yol açabileceği bil­dirilmiştir.

Akut A hipervitaminozunun klinik bulgula­rı akut bir ensefalopatiye benzer. Bulantı, kusma, letarji, fontanel kabarıklığı vardır. Diplopi ve papilla ödemi beyin tümörü ile ayırıcı tanı ge­rektirir (psödotumor serebri).

Kronik hipervitaminozda kaşıntı, deride pul­lanma ve soyulma, saç değişiklikleri gibi nonspesifik bulgular vardır. Kafa içi basınç artması, baş ağrısı olabilir. İştahsızlık, kusma, tartı alımı­nın durması, kemiklerde şişlikler, sarılık, hepato-megali, alopesi, seboreik lezyonlar, ağız kenarın­da çatlaklar, craniotabes olabilir. Bunların içinde en belirgin bulgu kemiklerde şişliklere de yol açan hiperostozdur. Hiperostoz en fazla ön kol kemiklerinde görülür. A vitamini fazlalığında hi-perkalsemi de olabilir.

Tanı, öykü ve kan A vitamini düzeylerinin yüksekliği ile konulur. Tedavi diyetten A vitami­ni ve karotenoid maddeleri çıkarmaktır. A vita­mini kesilmesinden 72 saat sonra klinik bulgular geriler. Kan düzeyi 6 haftada düşer, Kortikal hi­perostoz ise birkaç ayda geriler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ