Çocuklarda Bakır Eksikliği

Memelilerin fizyolojisinde bakırın gerekli ol­duğu ilk kez 1928 de gösterilmiştir. Bundan son­raki çalışmalar pekçok enzim sistemlerinde ba­kırın rolünü açıklamıştır. Bakır suda ve pekçok besin maddesi içinde yaygın olarak bulunur. Bununla birlikte özel diyet kısıtlamaları, intesti-na’l malabsorpsiyon, total parenteral beslenme sonucu bakır eksikliği gösterilmiştir.

Bakır eksikliğinin tipik bulguları serum ba­kır ve serüloplazmin konsantrasyonunun düşme­si, nötropeni, lökopeni, demir absorpsiyonunda ve eritropoezde azalma ve kemik demineralizas-yonudur. Bakırdan fakir bir diyet ile (örneğin sulandırılmış inek sütü ile) uzun süre beslenme, bakır eksikliğinin nedenini oluşturmaktadır. Ba­kır eksikliği belirtileri gösteren hastalarda yal­nızca oral bakır verilmesinden sonra tüm bul­guların düzeldiği gösterilmiştir.

Demir ve çinko gibi bakır da gestasyonun son aylarında fetusta depolandığından, preterm bebeklerde uzun süreli inek sütü ile beslenme sonucu bakır eksikliği daha erken aylarda gö­rülmekte ve diğer belirtilerin yanında apne nö­betleri de tabloya ilave olmaktadır. Yine yalnızca diyete bakır eklenmesi ile bütün semptomların kaybolduğu gösterilmiştir.

Bakırdan fakir sıvılarla uzun süre total parenteral beslenme uygulanması, bağ dokusu has­talıklarında idrarda bakır atılımım artıran Dpenisilamin kullanımı ve diğer kelatör ajanlar da eksiklik durumunun gelişmesine neden olmak­tadır.

Menkes sendromu ve VVilson hastalığı, nütrisyonel eksikliğin sözkonusu olmadığı kalıt­sal bakır metabolizması bozukluklarıdır. Men­kes sendromunda ana defekt bakırın membran-lardan transportunda, dolayısıyla barsaktan emilmesindedir. Karakteristik bulgular progresif mental bozukluk, serebral dejenerasyon, saç ve deri bozuklukları, hipotermi, metafiz lezyonları ve aortada* elastin dejenerasyonudur. Serum ve karaciğer bakır konsantrasyonları düşüktür.

VVilson hastalığında total vücut bakır ve se-rüloplazmin konsantrasyonları düşüktür. Bakı­rın karaciğer, beyin, böbrek ve kornea gibi do­kularda anormal birikimi sonucu hastalık semp­tomları ortaya çıkmaktadır.

Bakır eksikliği bulguları tablo 7.12.4 de özet­lenmiştir.

Tablo 7.12.4 : Bakır eksikliği bulguları

Solukluk, deri ve saçlarda rengin açılması Venlerin genişlemesi, hipotoni, osteoporoz Büyüme geriliği Psikomotor bozukluklar Anemi, nötropeni Serum bakır ve serüloplazmin düzeyinin düş­mesi Sütçocuklarında apne nöbetleri Hepatosplenomegali

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ