Çocuklarda Bcg Aşısı

BCG AŞISI

BCG (Bacillus-Calmette-Guerin) aşısı, 1908 yılında Pastör Enstitüsü’nde Calmette ve Guerin tarafından tüberküloz basilinin «Mycobacterium bovis» suçundan pasajlarla virulansı azaltılarak hazırlanmış canlı bir asıdır, ilk olarak 1921 yılm­ada insanlara uygulanmıştır. Bugün dünyanın çe­şitli ülkelerinde kullanılan BCG aşıları orijinal suşdan üretilerek hazırlanmaktadır. Aşının üre­tim yöntemindeki farklılıklar, aşının içerdiği bakteriyel susta zamanla oluşan genetik değişiklik­ler, aşının uygulama yolları ve yöntemleri, aşının uygulandığı toplumun özellikleri, BCG aşısının immünolojik etkinliğinde ve aşıya reaksiyonlar-‘” “da tarKiüiKiara neden olmaktadır. Genelde BCG asısının     tüberkülozdan     koruyucu     etkisinin % 70-80 oranında olduğu kabul edilir.

Aşının etkinliğini arttırmak ve yan etkileri­ni azaltmak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Son yıllarda canlı olmayan üç ayrı tüberküloz aşısı geliştirilmiş, ancak bunların hiçbirinin can­lı BCG aşısından daha etkili bağışıklık sağla­dığı gösterilememiştir. Bu aşıların farmakolojik Özellikleri de insan için uygun değildir. Canlı BCG, günümüzde tüberküloza karşı tek ve en etkili aşı olma özelliğini korumaktadır. BCG aşı­sı virulan tüberküloz basili ile oluşabilecek in-feksiyona karşı vücut direncini büyük ölçüde arttırır. İnsanlarda aşının en büyük varan mi-liyer tüferküloz ve tüberküloz menenjit  gibi hastalığın ağır komplikasyonlannm gelişmesini TDüyük ölçucte azaıtmasıdır!

BCG aşısının tüm ülkelerde en sık kullanılan şekli, intradermal olarak uygulanan ve Glaxo su­sundan hazırlanan tipidir. Aşının perkütan uy­gulanmak üzere «TİCE» susundan hazırlanmış bir tipi de geliştirilmiştir.

BCG aşısından 8 hafta sonra tüberkülin teşti pozitifleşir. Aşının en büvük sakıncası M. tu-berculosis  infeksiyonunun İanışında  kullanılan lu&erEilin testinin değerini azaltmasıdır.

Uygulanmadan önce kullanılan aşının pros-pektüsü dikkatle okunmalıdır. Genel olarak BCG aşısı için uygulanan doz, sütçocuğu ve daha bü­yük çocuklar için o.l mi, yenidoğanlar için 0.05 mi dir. Standart uygulamada 2 aylıktan büyük çocuklara önce 5 TÜ PPD yapılarak aşı, negatif yanıt verenlere yapılır. PPD ile kontrol yapıl­maksızın aşı uygulamasının zararsız olduğu sap­tanmıştır. Büyük gruplara BCG aşısı uygulama­larında bu yöntem kullanılmaktadır.

BCG aşısı, sol omuza (deltoid veya triseps kası üzerine) intradermal olarak yapılır. Aşı tek-

İngiliz araştırıcıları tarafından yapılan bir­çok kırsal alan çalışmalarında; BCG aşısından sonraki ilk 5 yılda % 80 korunma sağlanmış, 10 yıl sonra bu oran büyük ölçüde düşmüş ve 15 yıl sonra ise bağışıklık istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. Aşılanmış kişilerin bağışıklık du­rumları tüberkülin testi ile kontrol edilmeli, intradermal test (Mantoux testi) 5 mm altında endürasyon veriyorsa test negatif kabul edilerek BCG aşısı tekrarlanmalıdır.

BCG aşısının yapılmaması gereken durumlar

BCG aşısı doğumsal veya edinsel immun ye­tersizlik durumlarında kontrendikedir. LösemT lenfoma veya başka malign hastalığı olân’kişi-lere, steroid, alkalizan ajan, antimetabolit veya radyasyon tedavisi uygulananlara, deri infeksiyonları, yanıkları olanlara ve gebe kadınlara yapirmamaîıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ