Çocuklarda E Vitamini Eksikliği

İnsanda E vitamini eksikliğini saptamak zor­dur. Deneysel olarak vitaminin antioksidan et­kisinin kaybolmasına bağlı olarak hücrelerde de­jenerasyon ve hücre membranmda dayanıksızlık oluşabileceği gösterilmiştir. Hayvanlarda E vita­mini eksikliğinde fetus ölümü, testis atrofisi, do­ğumsal anomali, kas distrofisi, anemi, miyokard dejenerasyonu, ensefalomalasi ve karaciğer nek­rozu saptanır. Klinikte E vitamini eksikliği so­nucu gelişen en belirgin bulgu eritrositlerin hemolize  eğiliminin artmasıdır.

Plasentadan az miktarda geçtiği için yenidoğanda dokularda E vitamini konsantrasyonu dü­şüktür. Plazma tokoferol düzeyi 0.5 mg/dl’den düşük bebeklerde hemolitik anemi oluşur. E vi­taminine yanıt veren hemolitik anemi özellikle demir ve polinonsatüre yağ asitlerinden zengin mamalarla beslenen preterm bebeklerde oluşur.

Yağ malabsorpsiyonu sendromlarında görü­len kas yorgunluğu, düz kaslarda keroid birik­mesi, kreatinüri, hemoliz gibi durumların E vitamini eksikliğine bağlı olduğu ileri sürülmek­tedir. Kolestazlı vakalarda görülebilen nörolojik bulguların da E vitamini eksikliği ile ilişkili ol­duğu düşünülmektedir. Neonatal hepatitlerde er­ken E vitamini tedavisi ile nörolojik belirtilerin önlendiği bildirilmiştir. Büyük çocuklarda ekzo-jen E vitamini eksikliği nadirdir. Yağ sindirimi yetersizliği ve ağır malnütrisyon sonucu ortaya çıkabilir.

KLİNİK BULGULAR

Büyük çocuklarda halsizlik gibi şikayetler dışında klinik bulgu yoktur. Pretermlerde hemo­litik aneminin yanısıra retikülositoz, trombosit sayısında artma, ödem ve seboreik dermatit bil­dirilmiştir.

Kanda tokoferol düzeyinin 0.5 mg/dl altın­da olması eksiklik belirtisidir. Eritrositlerin hidrejen peroksid ile inkübasyonu sonucu % 30 dan fazla hemoliz oluşması tanıya yardımcı bir bul­gudur. Büyükçe çocuklarda kreatinüri saptana­bilir.

TEDAVİ

E vitamini eksikliği oİaıi pretermlerde suda eriyen alfa tokoferol asetat olarak 75-100 mg E vitamini, günlük bölünmüş oral dozlar şeklinde verilebilir. E vitamini tedavisine yanıt olarak 1-3 hafta içinde serum düzeyi normale yükselir. Malabsorpsiyon varsa parenteral tedavi gerekir. Kas içi günlük doz 20-50 mg’dır.

KORUNMA

Diyette her 0.6g doymamış yağ asidine karşı­lık 1 mg E vitamini bulunmalıdır. Preterm çocuk­lar anne sütüyle beslenirse E vitamini eksikliği önlenebilir. Endüstriyel sütlerde E vitamini gün­de en az 0.5 mg/kg sağlayacak miktarlarda bu­lunmalı ve bu besinlerin doymamış yağ asitleri içeriği fazla olmamalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ