Çocuklarda Hepatit B Aşısı

Dünyada yaklaşık 200 milyon kişinin B hepatiti taşıyıcısı olduğu tahmin edilmektedir. B hepatiti yüzey antijenini (HBsAg) taşıyan ka­dınlar, özellikle B hepatiti virüsünün (HBV) «e» antijeni pozitif bulunanlar, çocukları için önem­li bir infeksiyon kaynağı oluştururlar.

B hepatit aşısının yaygın uygulanması ile yenidoğanlarda infeksiyon önleneceği gibi, dün­yada her yıl görülen 250.000 hepatosellüler karsinoma vakasının da % 8 oranında azalacağı tah­min edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, HBsAg pozitiflik oranı % 10 üzerinde olan her ülkede aşı uygulamasının başlatılması gereğini vurgu­lamaktadır.

B hepatiti için günümüzde iki tip aşı vardır. Birincisi HbsAg pozitif kişilerin plazmasından ekstraksiyon, arıtma ve inaktivasyon ile hazırla­nan inaktif bir aşıdır. Aşıyı hazırlama işlemleri sırasında insan kanında bulunan AİDS etkeni dahil tüm viruslar zararsız duruma getirilir. Aşı mi de 20 ug HBsAg proteini içerir. Ticarette Heptavax B, Hevac B gibi isimlerle satılmaktadır. Erişkinlerde üç kez kas içine uygulama ile % 90 oranında koruyucu antikor düzeyi saptanmıştır.

Son yıllarda B tini hepatit için maya hüc­relerinden «recombinant DNA» tekniği ile ikin­ci bir aşı da geliştirilmiştir. Bu aşı ticarette «Recombivax» adıyla bulunmaktadır.

Annede HBsAg pozitifliği saptanan yenido-ğanlara aşı uygulanmalıdır. HBsAg pozitifliğinin yüksek olduğu toplumlarda tüm yenidoğanlarm aşılanması önerilmektedir. Primer aşılama do­ğumdan hemen sonra. 1 ve 6ncı aylarda olmak üzere üç kez yanılır. Yenido&an ve 10 yaşından küçük çocuklarda insan plazmasından hazırlan­mış ası için doz 10 ıtg (0.5 mil. recombinant DNA tekniği ile hazırlanmış ası için 5 jig dır. 10 yaş üzerinde bu dozlar iki mislidir (20 ııg ve 10 tıg). Hemodializ yapılanlara ve immunosüprese hasta­lara daha büvük dozlar önerilir (insan plazma­sından hazırlanmış asıdan 40 fxg). Aşı erişkin ve büyük çocuklara deltoid, küçük çocuklara ise uyluk kasma uygulanır. Aşının koruyuculuk sü­resi ve pekiştirme dozuna gereksinme henüz ke­sin olarak -tanımlanamamıştır. Üç doz aşıdan sonra yeterli antikor gelişen kişilerin % 10-15 in­de 4 yıl sonra antikorlar azalmakla birlikte in-feksiyona karşı korunma devam etmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ