Çocuklarda K Vitamini Eksikliği

Erişkinlerde besin yetersizliğine bağlı K vita­mini eksikliği bilinmemektedir. Yenidoğanda ise intestinal flora henüz gelişmemiş olduğundan barsakta K vitamini yapımı yetersizdir. Yenidoğan bebeklerde ve özellikle pretermlerde safra salgısı da sınırlıdır, yağ ve yağda eriyen vita­minlerin emilimi ileri yaşlara kıyasla düşük­tür. Bu nedenle yenidoğan bebek K vitamini ek­sikliğine eğilimlidir. K vitamini eksikliği ve ilk günlerde karaciğerde pıhtılaşma faktörlerinin yetersiz yapımı sonucu yenidoğan ve preterm” bebeklerde protrombin ve K vitaminine bağım­lı pıhtılaşma faktör düzeylerinde düşüklük nadir değildir.

Yenidoğan döneminden sonra gastrointestinal malabsorpsiyon (kronik ishal, steatore, vb.) ve uzun süre antibiyotik alan hastalar dışında K vitamini eksikliği nadirdir. Pıhtılaşma faktörlerinin sentezini etkileyen karaciğer hastalıkları K vitamini gereksinimini arttırır. İlerleyen kara­ciğer hastalıklarında ise pıhtılaşma faktörleri­nin sentezi yapılamayacağı için K vitamini etki­li olamaz. Kinidin ve kinin gibi ilaçlar, K vitami­nine bağımlı pıhtılaşma faktörlerini deprese ede­bilir.

KLİNİK BULGULAR

Kanama ilk belirtidir. Gastrointestinal ve genito-üriner yollarda, diş etlerinde, akciğerler­de, cilt ve santral sinir sisteminde kanamalar ola­bilir. Yenidoğanda en sık kanama melena, gö­bekten kanama veya hematüri şeklinde görülür. Kanama ciddi ise anemi oluşur. Protrombin ve parsiyel tromboplastin zamanları uzamış, pıhtı­laşma faktörlerinin plazma düzeyleri azalmıştır. K vitamini aktivitesinin azalması ile öncelikle VII. faktör azalır. Bu faktör azaldıkça protrom­bin düzeyleri düşer, IX. ve X.faktörler de kıs­men azalır.

TEDAVİ

Aşırı göbek kanaması, ekimoz, hematemez veya kanh dışkı gibi yenidoğamn hemorajik has­talığı belirtileri olan bir çocukta 1-3 mg Ki vita­mini (phytonadion; konakion) veya K3 vitamini (menadion, sinkavit) parenteral olarak verilme­lidir. Genellikle tek doz yeterlidir. Hasta pro­trombin zamanı ile izlenmelidir. Ki vitamininin daha büyük dozlarda verilmesi kontrendikedir. Taze dondurulmuş plazma (5-10 ml/kgJ ile transfüzyon gerekebilir.

KORUNMA

Yenidoğanda hemorajik hastalığın önlenme­si için doğumdan 2-4 saat önce anneye parente­ral olarak 1 mg K vitamini verilmesi yeterlidir. Bunun yerine yenidoğan bebeğe parenteral ola­rak 0.5-1.0 mg Ki vitamini uygulanabilir.

Kronik ishal, safra yolları bozukluğu olan, uzun süre aspirin tedavisi uygulanan, antikoa-gülan tedavi olarak kumarin türevleri alan tüm hastalara haftada bir 1-5 mg K vitamini veril­melidir. Salisilat zehirlenmesinde de kanamaları önlemek için K vitamini uygulanması uygun­dur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ