Çocuklarda Kabakulak Aşısı

KABAKULAK AŞISI

Genellikle tükrük bezlerini atake eden ve se­lim bir hastalık olan kabakulak sıklıkla çocuk­luk çağında, vakaların % 15 i ise adolesan çagda ve erişkinlerde görülür. Çocukluk çağında orşit nadirdir, ancak’kabakulak geçiren çocukların % 15 inde meningeal belirtiler görülebilir.T menenjitinde prognoz iyidir, kalıcı sekel çok nadirdir. Âdolesan veya erişkin yaşta kabakulak geçiren vakaların yaklaşık % 20 sin­de çoğu zaman tek taraflı orşit oluşabilirse de sterilite çok nadirdir. Diğer gland ve/veya organ tutulmaları da nadirdir. Kabakulak pankreatitine ilişkin deneysel, klinik ve epidemiyolojik çalış­malar oldukça azdır, sıklığı bilinmez.

Canlı kabakulak aşısı, civciv embriyosu doku kültürlerinden hazırlanır. Aşı tek olarak   kızamıkçık  (MMR)   ile kombine “”öTârak teK doz şeklinde uygulanır. 12 nci aylıktan sonra her yaşta yapılabilir. Kabakulal geçirme erKeK çocuKiarın püberteden önce aşılanma­ları önerilmektedir. Kabakulak aşısı birçok ül­kede   standart   aşılama  programına   alınmıştır. Aşı,   %   90 oranında bağışıklık sağlar ve uzun süreli   koruyucudur.   Yan   etkileri   azdır.Nadir olmakla birlikte aşıdan sonra^parotitis bildiril­miştir. Geçici olarak kızarıklık, kasıntı ve pur-pura gibi allerjik reaksiyonlar görülebilir. Çok nadir olarak da aşılanmayı izleyen 30 gün için­de febril konvülziyon, tek taraflı sağırlık ve en­sefalit    oluşabileceği   bildirilmiştir.   Ancak   bu tip merkezi sinir sistemi bozukluklarının aşıdan sonra   görülme   oranı,   normal popülasyondaki orandan çok daha düşüktür.

Kabakulak infeksiyonu geçiren kişi ile temas edenlere aşı yapılması kişiyi hastalıktan koruya­bilir. Kabakulak ile temasta kabakulak immuno-globülininin veya standart gammaglobülinin etkin bir koruyucu etkisi yoktur.

Canlı kabakulak aşısı, gebelere, primer veya sekondef immün yetersizliği olanlara, immunosüpresif tedavi görenler ile ateşli hastalık geçi­renlere yapılmaz. Gammaglobülin uygulanmış kişilere 3 ay geçmeden kabakulak aşısı yapıl­mamalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ