Çocuklarda Koksidiodomikoz

Etkeni Coccidiodes immitis olan koksidiodomikoz Kuzey Amerika’da özellikle ABD’nin gü­ney bölgelerinde endemiktir. İnfeksiyon inhalas-yonla, nadiren de deri yolu ile oluşur. Hastalık akciğeri, deriyi ve daha nadir olarak santral si­nir sistemini tutabilir. Başlıca iki klinik forma­sı vardır.

Primer veya selim koksidiodomikoz: Klinik belirtiler üst solunum yolu infeksiyonu veya grip şeklindedir. Göğüs ağrısı, miyalji ve artralji görülür. Vakaların % ıo unda başlangıçta makülopapüler döküntü bulunabilir. Eritema mültiforme ve eritema nodozum oluşabilir. Akci­ğer grafisinde bilateral hiler adenopati vardır. Kronik vakalarda ince duvarlı kavernler ve kalsifikasyon oluşabilir.

Yaygın ilerleyici koksidiodomikoz: Hasta­ların % 0.5 inde infeksiyon akciğerden başka deri, kemik ve meninksleri de tutabilir. Bu kli­nik formada ölüm oranı yüksektir.

Tanı

Direkt mikroskop muayenesi ve Sabouraud besiyerinde üretme ile yapılır. Serolojik deney­ler (presipitasyon ve kompleman fiksasyon) ve koksidiodin deri testi de tanıda yardımcıdır.

Tedavi

Tedavi olarak Amphotericin B kullanılır. Menenjitte Amphotericin B İV ve intratekal ola­rak uygulanır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ