Çocuklarda Metabolik Alkaloz

Metabolik alkaloz nedenleri:

  1. Hidrojen iyonu kaybı (aşırı kusma veya uzun süreli mide .aspirasyonu)
  2. Ekstrasellüler sıvıda bikarbonat artması

Tedavi yanlışlıklan (oral veya parenterai yoldan fazla bikarbonat verilmesi; Bikarbonatın   tübüier   reabsorpsıyonunda artma  (ağır potasyum eksikliği, primer hiperaldosteronizm,  Cushing sendromu, Bartter sendromu, meyan köitu zehirlen­mesi) Ekstrasellüler sıvı volümünde azalma  karbonat konsantrasyonunda göreli art­ma) Metabolik alkaloz başlangıcında tampon sis­temlerin yardımı ile pH değişikliği az olmakla birlikte yine de plazma bikarbonat düzeyi ve pH yükselmiştir.   Solunum  hızında  ve  derinliğinde azalma ile pC02 de yükselme olabilir, ancak hi­poksi oluşabileceğinden bu kompansasyon meka­nizması tam işleyemez. İdrarda bikarbona.t artar, idrar pH sı 8.5-9.0 a kadar yükselebilir. Ancak hi-pokalemik alkaloz ile birlikte çok defa ekstrasel­lüler volüm azalması ve potasyum eksikliği bu­lunduğundan bikarbonat reabsorpsiyonu genel­likle azalmaz ve metabolik alkaloz durumu dü zeltilemez. Metabolik alkaloz tedavisinde ilk ön­lemler, hipokalemi ve hipovoleminin düzeltilme­sidir.

Karakteristik klinik belirti yoktur. Öykü ve ya mevcut hastalık durumu metabolik alkalozu düşündürür ve laboratuar incelemeleri ile tam konulur.

Metabolik alkaloza eşlik eden bazı belirtiler tanıda yol gösterici olabilir. Yenidoğanda kusr ma ile birlikte olan alkaloz pilorda obstrüksiyo-nu düşündürür. Nadir bir olasılık olarak Bartter sendromu da akla gelir. Klorür kaybı ile olan nadir bir ishal sendromunda alkaloz görülür. Uyuklama hali ile birlikte olan alkalozda, primer neden ne olursa olsun hiperamonyemi düşünül­melidir. Uzun süreli gentamisin tedavisi ile de alkaloz bildirilmiştir. Alkaloz etkisiyle kanda iyonize kalsiyum düzeyi azalır ve tetani belirtileri ortaya çıkabilir.

Metabolik alkalozda kanda pH. bikarbonat, pC02 artmıştır. Genellikle hipokloremi. hipopotasemi vardır. İdrar pH sı alkalidir, ancak ağır potasyum eksikliği varsa paradoksal olarak asit bir idrar gözlenir, İdrarda klorür konsantras­yonunun 10 mEq/l den düşük olması hipokloremiye işaret eder ve bu hastalar sodyum klorür tedavisinden yararlanır. Mineralokortikoid fazla­lığına, ya da potasyum eksikliğine bağlı metabolik alkalozda ise idrar klorürü 20 mEq/l üzerin­dedir ve bu hastalarda sodyum klorür tedavisi etkili olmaz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ