Çocuklarda Metabolik Alkalozda Sıvı TEdavisi

Küçük bebeklerde metabolik alkalozun en sık nedeni inatçı kusmalarla karakterize pilor stenozudur. Metabolik alkaloz, mideden H+, K+ ve Cl- kaybı sonucu oluşur. Kayıplar yine 100 kcal başına veya kg başına olarak hesaplanabi­lir.

% 10 luk dehidratasyonu olan 4 kg lık böyle bir çocukta günlük gereksinim ve kayıp­ların gerektirdiği toplam verilmesi gereken su ve elektrolit miktarı tablo 8.3.16 da görülmekte­dir.

Görüldüğü gibi, kusmalar sonucu oluşan ve metabolik alkaloz ile birlikte olan dehidra­tasyonda klorür kaybı, sodyum kaybında faz­ladır. Bu durum mide içeriğinde klorürün, sodyumdan fazla olmasından kaynaklanmakta­dır. Alkaloz nedeniyle hipopotasemi de genellikle belirgindir. Bu durum ishalde oluşan elektrolit defisitinden farklılık göstermektedir. Bu nedenle kusmalarda oluşan ve metabolik alkaloz ile bir­likte olan dehidratasyonda ishal tedavisinden farklı  olarak  parenteral  sıvıya bikarbonat   ekolan 4 kg lık pilor stenozu vakasında verilecek beslenmez ve 2:1 oranında fizyolojik serum -j- % 5 glükozlu serum karışımı ile (30 ml/kg) yapıla­cak tedaviyi izleyerek sodyuma göre klorür mik. tan fazla olan bir solüsyon (1:3 oranında fizyo­lojik serum ve % 5 glükozlu serum karışımı -f KC1 40 mEq/l) kullanılır. 4 kg lık bir çocuk için hazırlanacak solüsyon bileşimi ve 24 saatte ve­rilecek miktarlar tablo 8.3.17 de gösterilmiştir:

Alkalozda yerine konması en gerekli iyon klorürdür. Hasta oligürik ise solüsyona potas­yum ilâvesinden önce oligüri nedeni ortadan kaL dirilir.

Metabolik alkaloz  diüretik tedavisi sonucu oluşmuşsa NH4CI verilmesi düşünülebilir. Veri­lecek NH4C1 miktarı, mEq olarak aşağıdaki for­mülle hesaplanabilir: Verilecek NH4C1 (mEq)  =(Hasta serumu HCOs~ düzeyi — istenen HC03~ düzeyi) x 0.6 x vücut tartısı

Serum HCO konsantrasyonu 35 mEq/l olan 10 kg lık böyle bir hastada verilecek NH4C1- mik­tarı : (35-25) x 0.6 x 10 = 60 mEq NH4C1 olacak­tır.

Bu amaçla amonyum klorür verilmesi sık kullanılan bir yöntem değildir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ