DİAFRAGMATİK FLATTER

Diafragmatik flatter diafragmanın en muta fonksiyonel bozukluğudur. Sebebi bilinmemektedir. Devamlı yahut paroksismal olsun dakikada 50-300 veya daha fazla diafragmatik kontraksiyonla karakterizedir. Hipervantilasyon ve respiratuvar alkolozis oluşur.

Tedavi zordur ve sıklık memnun edici değildir. Frenik sinir içine anestetik solüsyonların enjeksiyonu geçici rahatlık sağlar. Frenik sinirin 2-4 om.lik eksizyonu sıklıkla tedavi edicidir.Bazı vak’aların doğmalık olduğu olasılığı varsa da bu nadir olmalıdır. Aşırı değişiklik olan hastaların (yani daha çok proksimal) istirahat sfinkterinde düşük basınç ve daha az yaygın rahatsızlık olan hastalarda daha ciddi reflux vardır. Histolojik olarak prizmatik örtünün üç tipinden biri olabilir: intestinal (barsak), junctinal (birleşik) veya, mide fundusu. İntestinal tip normal barsak epitelinin yaptığı gibi lipitleri absorbe etmez. Gastrik tip (mide tipi) parietal hücreleri ihtiva eder fakat reflux (özofagus içi asit yapımı değil) özofajitisin sebebinde hala en önemli faktördür.

Barrett özofaguslu hastalarda, özofagusun adenokarsinoması, veya özofageal ülser veya striktür, komplike olmayan özofajitis çıkabilir. Ülser veya striktür oluşumu mutaddır. Gerçekte gastroözofageal birleşimin proksimalinde benign bir striktür hemen hemen daima Barrett sendromu sonucudur. Hastaların pekçoğu 50-70 yaşlarındadır. Her iki cinste de olabilir, sıklıkla alkoliktirler. Mide kaynaması ve regürjitasyon en mutad semptomlardır. Kanama veya perforasyon özofagus duvarına derince penetre olan ülserlerin komplikasyonları olabilir. Tanı, gastroözofageal birleşim ve enflamasyon bölgesi arasında anormal epitelin biopside gösterilmesine bağlıdır.

Tedavi genelde reflux özofajitisde olduğunun aynıdır. Ülserler H2 reseptörlerini bloke eden ilaçlar ile tedaviye cevap vermezler. Vak’aların pek çoğunda antireflux cerrahi (mesela Nissen fundoplikasyon) striktür özofajitis tamamen halledilinceye kadar periodik dilatasyonlar gerekebilir. Rezeksiyon yalnız nadir olarak kanama kontrolü için gereklidir. Anormal epitelyum başarılı antireflux cerrahiden sonra birçok hastalarda gelirler, inat eden Barrett özefagusu, olguların takriben % 10 unda adenokarsinoma geliştiğinden, premalign mütanokarsinoma gelişmesinden, premalign mütalaa edilmelidir. Yılda bir endoskopi ve biopsi yapılmalıdır. Özofajektomi karsinoma insitu veya daha fazla ilerlemiş lezyonlar için tavsiye edilmelidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ