DİFFÜZ ÖZOFAGEAL SPAZM

Tanı Esasları

Disfaji, sternum arkasında ağrı,asabilik, fasılalı semptomlar Floroskopik, sineradyografik ve manometrik hiperperistalsis delilleri

Genel Düşünceler

Özofagusun diffüz spazmı sevkedici olmayan, yüksek amplitüdlü, sebat eden ve bazan yutkunmaya cevap olarak tekrarlayıcı kontraksiyonlarla karakterizedir. Az sayıda hastalarda gastroözofageal sifinkter gevşemesi keza bozulmuştur. Hastalık edinseldir fakat sebebi bilinmemektedir.

Akalazya ve diffüz spazmdan başka primer özofageal motilite bozuklukları (ara şekil vak’aları) yaklaşık % 25 tir. Tipik diffüz spazmdan tipik akalazyaya ilerleyen az sayıda hasta müşahede edilmiştir. Diffüz spazmlı pekçok hasta ve gerçekte akalazyalı bütün hastalar kolinomimetik ilaçlara cevap veren özofagusun bir aşırı duyarlı kontraksiyonunu gösterirler. Bu müşahadeler diffüz spazm ve akalazyanın bir tek bozukluğun farklı evreleri gösterdiğini ima etmektedir.

Klinik Bulgular

A.Semptomlar ve İşaretleri: Hastaların çoğunda disfaji ve göğüs ağrısı meydana gelir. Kilo kaybı meydana gelebilir fakat mutad değildir. Semptomların fasılalı olması karakteristiktir. Ağrı sternum altında hafif rahatsızlıktan ciddi spazmotik ağrıya kadar değişen ızdıraptan ibarettir. Koroner arter hastalığı ağrısını taklid eder ve onunla karıştırılır.

B.Radyolojik Bulgular: Özofagogram hastaların %60 da anormaldir. Floroskopik tetkikler, segmental spazmlar, daralmış bölgeler ve “kıvrımlı” veya “tirbişon özofagus” olarak tanımlanan gayrimuntazam, koordine olmayan peristaitik hareketler gösterir. Hiatal herni veya epifrenik divertikül varsa özofagus grafisi ile bunlarında gösterilmesi mümkündür.

C.Manometri: Manometrik bulgular sulu yutmaların en az %10’unda meydana gelen yüksek amplitüdlü, tekrarlayıcı, peristaitik olmayan (aynı zamanlı) kontraksiyonlardan ibarettir. Kontraksiyonlar keza normal süreden daha uzun olabilir. Anormallikler genellikle özofagusun alt 2/3’ünü kapsamaktadır. Alt özofageal sifinkter basıncı ve gevşemesi hastaların %70’inde normaldir; akalazya ima edici anormallikler diğer %30’da görülür. Semptomatik diffüz spazmlı hastaların çoğu betha-nechol’e cevapta aşırı bir duyarlığa sahiptir.

Sonuçlar provakasyonsuz normal veya ekivokal olduğunda ise ergonovine veya edrophonium manometri esnasında provakatif ajan olarak verilmelidir. Özofagus kaynaklı göğüs ağrılı bazı hastalarda sadece ağrı husule getiren ve yüksek amplitüdlü tekrarlayıcı köntraksiyonla sonuç veren bu teknikle tanı konabilir.

Ayırıcı Tanı

Diffüz spazm ile meydana gelen semptomlar, kalp hastalıkları, mediastinal kitleler, benign ve malign özofagus tümörleri ve skleroderma ile meydana gelenlerden ayrılmalıdır. Her ne kadar radyolojik ve basınç incelemeleri doğru tanıya götürürlersede, sıklık özofageal spazmdan meydana gelen özofajitis gibi lümen içi lezyonların mevcut olmadığını teyid için özofagoskopi yapılmalıdır.

özofagus kaynaklı ciddi göğüs ağrılı hastalar, yüksek amplitüdlü, normal ilerleyici, tekrarlayan peristaltik ile ilave değişik sıklıkta aynı anda kontraksiyonlarla karakterize olan FINDIK KIRAN ÖZOFAGUS denilen bir durumu haiz bulunmuştur. Fındık kıran özofagusun diffüz özofageal spazmın bir şekli veya ayrı bir antite olarak sınıflandırma yapılması henüz açıklığa kavuşmamıştır.

Komplikasyonlar

Kayıcı hiatal herni ve epifrenik divertikül, özofagusun şiddetli kontraksiyonu ve koordine olmaması ile sekonder komplikasyonlar olabilir. Muhtemelen tekrarlayan pnömonik enfiltrasyonlara götüren, regürjitasyon ve aspirasyon meydana gelebilir. Bununla birlikte genelde durum fena değildir ve ciddi komplikasyonlara gitmez. Gastroözofageal hiperkontraksiyon sendromu, her ne kadar ayrı bir tablo olarak tarif edilmişse  de diffüz spazmdan ayrı bir oluşum değildir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ