Diş köklerinin çene kemikleri içindeki durumu

Diş köklerinin çene kemikleri içindeki durumu:
Üst çenede:
Santral dişin kökü vestibüler Lateral dişin kökü palatinal Kanin dişin kökü vestibüler
1 inci küçük azmin bir kökü vestibüler diğer kökü palatinal
2 inci küçük azmin kökü vestibüler
1 ve ikinci büyük azıların ikişer kökü vestibüler bir kökü pala­tinal.
3 üncü büyük azının kök kemik ilişkisi ise daha ziyade vestibü ler taraftadır.
Alt çenede:
Santral dişin kökü vestibüler
Lateral dişin kökü vestibüler
Kanin dişin kökü vestibüler ve orta kışıma
Her iki küçük azının kökleri vestibüler ve orta kışıma
1 ve 2 nci büyük azı dişlerinin kökleri orta kışıma
3 üncü büyük azının kökleri ise orta ve yan kısma doğru yef-leşmiş durumdadır.
Kök abseleri kökün çene kemiği içindeki konumuna göre pala-tinal veya vestibüler tarafta tezahür edecektir.
b) Diş köklerinin kaslann yapışma yerleri ile ilişkisi:
Her iki çeneye yapışan kaslann ve bunları örten fasyaların diş­lerin kökleri ile ilişkisi oldukça önem taşır. Çünkü kasların yapışma yerleri ve fasyaları apikal enfeksionun yayılma veya hudutlanma-smda önemli rol oynarlar ve çok zaman bir bariyer ödevini görürler.
Üst çenede: Üst çenede orta kısımda m. insisivus labii superıeur, m. nasolabialis, m. depressor septi nasii santral ve lateral dişler­den menşe alan cerahatlenmelerin yukarıya doğru yayılmalarına engel olurlar. Üst çenenin yan kısmındaki m. caninus, m. lavator labii superıor ala nasi ve m. levator labii superıor, m. zigomatıcus majör ve mınor, kanin ve premolar dişlerden menşe alan enfeksi-onların hudutlanmasını temin ederler. Kanin ve her iki premolar dişe bağlı enfeksionlar infraorbital bölgeye yayılabilir. Üst çenenin arka bölgesindeki önemli kaslar bucinator ve dış ve iç pterigoit kas­lardır. Bucinator kas büyük azı dişlerinin kökleri ile ilişkilidir. En-feksion vestibüle doğru yayılabildiği gibi bucinator ve enfratempo-ral bölgeye de yayılabilir.
Alt çenede ise kemiğin her iki tarafına önemli kaslar yapışır, ön yan kısma şu kaslar yapışmaktadır. M. insisivus labii inferierus, m. depressor labii enferierus, m. depressor anguli oris, m. mentalis. Bu kaslar alt çene kemiğini dış yüzden örter ve cerahatin aşağıya yayılmasına engel olurlar. Alt çene kemiği arka kısmına bucinator ve platisma yapışarak cerahatin aşağıya doğru yayılmasını sınır­landırırlar. Masseter kas ise ramusa yapışarak o istikamette yayıl­mayı engeller. Alt çene kemiğinin iç kısmmda milohyoıd kas kendi adım taşıyan çizgiye yapışarak ağız tabanını yapar. Birinci büyük azı ve ön dişlerin kök abseleri milohyoidin üstünde ağız tabanında ikinci ve üçüncü büyük azıların abseleri ise milohyoidin altında ge­lişirler.
Boyun fasyalari: Boyun derin fasyası trakea, özafagus, troıd ve boyun omurları ile ilişkisi yönünden önem taşır. Derin fasya orta çizgiden başlayıp dışa doğru ilerler, omurlar önü kasları örter, omur­ların enine çıkıntılarına yapışır, skalen kasları sarar, trapezin ön kenarında yüzeysel fasya ile birleşmek suretiyle boyun ve enseyi ayırır. Boyun yüzeyel fasyası hiyoıd üstü ve hiyoıd altı iki parçadan müteşekkildir. Boyun yüızeyeİ fasyâsi enfeksioniarin yayılması yö­nünden daha az önemlidir.
Aşağıdaki şematik resimler kök abselerinin gelişim istikamet­lerini göstermektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ