Drenlerin bakımı

Drenler ameliyattan sonra sıvı toplanmasını önlemek ve irini, kanı veya diğer mayileri akıtmak için kullanılır. Başka bir deyimle drenler istenmeyen sıvı toplanmalarını hem önlemek hem de tedavi etmek için kullanılırlar. Drenler profilaktik amaçla kullanıldığında steril bir karın içi boşluğuna konur. Böyle bir durumda bakterilerin drenin içinden karın boşluğuna girmesine engel olacak sıkı tedbirlerin alınması gerekir. Drenin dışarıda kalan kısmı aseptik şartlara tabi tutulmalı ve dren görevi biter bitmez çekilmelidir. İnfekte bir alana dren konursa periton boşluğunun retrograd yoldan infekte olması riski azalır. Çünkü infekte alan mutad olduğu üzere bir duvarla çevrilidir. Drenler her zaman ayrı bir keşiden çıkarılırlar, çünkü bunların ameliyat yarasından dışarı alınmaları yara infeksiyonu riskini artırır.

Yumuşak drenler, yerinde durmaları için dikişle tesbit edilir ve bunların karın boşluğuna kaçmalarına engel olmak üzere dışarıdaki kısımlarına çengelli iğne veya derinden de geçen bir dikiş konur. Drene olan sıvının miktarı ve niteliği kaydedilmeli ve bakteri bulaşması en aza düşürülmelidir. Eğer çok az bir drenaj oluyorsa drenler kapama ile örtülür ve bunlar, iyice ıslanmalarına meydan verilmeyecek sıklıkta veya günde en az bir defa değiştirilir. Drenler ,artık ihtiyaç kalmayınca ve akıntı yok ya da çok az miktarda ise tamamen çıkarılabilir veya kısaltılmak suretiyle birkaç günde alınırlar, Penroz drenler 14 günden fazla tutulmazlar. Çünkü o zaman dren mesiri sertleşir, yumuşak ve katlanabilen drenler bir tıkaç yerine geçerler. Eğer iki haftadan daha uzun bir süre dereneja ihtiyaç varsa yumuşak drenler belirli aralıklarla yıkanabilen lastik kateterlerle değiştirilir.

Deriden dar bir delikten sokulan sert bir kateterle kapalı drenaj yapmak mümkündür. Kapalı drenaj bakterilerin dış ortamdan retrograd olarak drene edilen alana yayılmasını asgariye düşürür. Tübdeki sıvının akışı aspirasyonla kolaylaştınlır. Fakat özel aspirasyon dreni kullanılmadıkça, drenaj mayii seröz sıvıdan daha yoğun olduğunda dren tıkanır.

Özel aspirasyon drenlerinin (sump drenlerin), içinden sıvı geçmediğinden lumeni açık tutan bir hava alım sistemi vardır. Bunlar aspiratöre bağlanırlar. Aspirasyon drenleri, bilhassa bol sıvı drene oluyorsa veya diğer tür drenlerin tıkanma ihtimali varsa faydalıdırlar. Bazı sump  drenlerinin tübün temiz tatulmasını sağlamak üzere, tuzlu eriyik infüzyonlarının yapılabileceği ayrı bir lümeni vardır.Bununla beraber eğer bir abse boşluğuna sık sık irrigasyon yapmak gerekiyorsa periyodik yıkamalar için sert bir kateter konması daha iyidir. îrrigasyon sıvısının boşluğa şırınga edilebilmesi için iri lumenli katater günde birkaç kez çıkarılır ve yerine ince bir katater sokulabilir. Drene edilen boşluk ancak böylece kırıntılar ve salgıdan temizlenir, îrrigasyondan sonra iri lumenli kateter tekrar yerine konur. İnfeksiyona hakim olunduktan ve akıntı irin vasfını kaybettikten sonra iri lumenli kataterin yerine tedricen ince kataterler konur ve boşluk kapanabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ