"genetik" ile Etiketlenen Konular

Akrabalık, . Ortak bir atadan gelen kişiler arasındaki bağıntı. Allel : eş kromozomlarda aynı lokusta...
Bu durumda geriliğin kalıtsal veya biyokim­yasal bir nedene bağlı olup olmadığının belirlen­mesi gerekir. Zekâ geriliği...
Çocukluk çağlarında sık görülen malformas yonlar bu gruba girer. Bu hastalıklar genetik bir eğilimin yanısıra...
Otosomal dominant hastalıklar Bu tip kalıtımla geçen hastalıklarda genetik danışmada bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Bu...
İnsan Genom Projesi (Human Genome Project) ve ondan önce gelen çalışmalar, hastalıklara yol açan gittikçe...
Bir genetik test, kolayca yapıla­bilir; örneğin, bazı testler yalnızca küçük bir miktar kan numunesi alınarak...
Bir genetik danışmanı, genetik profilinizi anlamamza ve genetik testlere ilişkin kararlar almanıza yardım edebilir. Karmaşık...
Genetik danışmanlığın ve genetik testlerin her zaman, sorulabilecek sorulara verebilecekleri basit cevaplar olmasa da, bir...
Biyolojik aile üyelerinizin etnik veya coğrafi kökeni, bazı kalıtsal hastalıklara yakalanma riskinizde önemli bir faktör...
Belli başlı iki tür gen değişinimi vardır;  edinilmiş değişinimler ve kalıtsal değişinimler. Edinilmiş değişinim, tek...
Yaklaşık 20, 000 ila 25, 000 gen taşırsınız ve sağlık durumunuz bu genlerin içindeki bilgilerle...