"görüntüleme testleri" ile Etiketlenen Konular

Bilgisayarlı tomografi (BT) tarama­sında, vücudunuzdan görüntüler elde etmek için X-ışınlarından faydalanılır. Ancak, vücudunuzun içinden geçerek...
Ultrasonda, vücut içi yapıların görüntülerini elde etmek için, radyasyon yerine ses dalgaları kullanılır. Okyanustaki nesneleri...
Endoskopi, bir endoskop vasıta­sıyla, vücudunuzun iç bölgelerinin incelenmesi işlemine verilen genel isimdir. Endoskop, vücudun içine...
Doktorlar, pozitron emisyon tomog­rafisini (PET), bir organın şekli ve yapısından daha fazlasını incele­mede kullanabilirler. PET...
Standart manyetik rezonans görün­tüleme (MRG) ile, vücudunuzun içerisindeki yapıların şekillerinin çok detaylı bir görüntüsü sağla­nabilir....
Doppler ultrason ile, kanın kan damarlarındaki akışı incelenir. Kan akışının anormal göründüğü toplardamarlardaki ve atardamarlardaki,...
Nükleer tıp görüntülemeleri (aynı zamanda radyonüklid görüntüleme olarak da bilinir), kan damarına az miktarda radyoaktivite...
Elektrokardiyogram (EKG), kalp kası içinde doğal olarak akan elektrik akımını kaydeden bir testtir. Kalbin odacıkları...
Görüntüleme testleri vasıtasıyla, ciddi hastalıklara erken tanı koy­mak ve hastalık zararlı olmaya başlamadan müdahale etmek...
Her iyi şey herkese eşit fayda sağ­lamaz. Hastalığı erken bir safhada; – belirtiler baş göstermeden...