"Kan Hastalıkları" ile Etiketlenen Konular

HEREDİTER SFEROSİTOZ Konjenital bir hemolitik anemidir; sferositoz anemi, ikter ve splenomegali ile seyreder. Normalde bikonkav...
ORAK HÜCRELİ ANEMİ Eritrositlerin orak şeklini alması konjenital bir anomali sonucudur.Kronik, az veva çok belirgin...