"karaciğer hastalıkları" ile Etiketlenen Konular

KARACİĞER SİROZU Karaciğer fibrozu ile sirozu arasında fark vardır. Fibroziste lobül içinde bağ dokusu artması...
KARACİĞER APSELERİ Piyojenik ve amip apseleri olmak üzere iki türlüdür. Piyojenik apseler daha ziyade apandisit...