"kromozom" ile Etiketlenen Konular

Dişilerde cinsiyet kromozomları xx, erkekte ise xy dir. Kromozom haritasında cinsiyet kromozomları 22. Kromozomdan sonra””yer...
Kromozomlara ilişkin terminoloji ve simge­leme bugün artık uluslararası standart kurallara göre yazılmaktadır. Kromozomun kısa kolu...
Otosomal resesif kalıtımla geçen bazı hasta­lıklarda dna onarımı için gerekli enzimlerdeki bozukluk kromozomlarda kırılmalara yol...
Haploid sayının katlarına uyan 48, 69, 92 gi­bi kromozom sayısı artışlarına öploidi denir, diploid sayıdan...
Laboratuvarda kromozomlar hücre kültürleri yapılarak elde edilir. Rutin incelemeler için en çok kullanılan doku periferik...
Kromozom analizleri, hücrelerinizin bazılarından kromozomlar çıkarılarak ve sayıca ve yapısal olarak normal olup olmadıklarını anlamak...