"pelvis" ile Etiketlenen Konular

Pelvis çıkımı : Kemik pelvis boşluğunun öne ve aşağıya bakan açıklığına pel-viş çıkımı adı verilir....
Pelvis giriminden sonra gelen ve pelvis girimi ile, pelvis çıkımı arasında bulunan boşluğa pelvis boşluğu...
Pelvis girimi: Pelvis girimi, pelviş’in büyük pelvis’den küçük pelvis’e intikali eden kısmıdır. Pelvis giriminin şekli,...
Kemik pelvis: Kemik pelvis, os sacrum, coccygis ve her iki os coxa’nın birleşmesinden meydana gelmiştir...
Doğum yolu (kemik pelvis ve yumuşak doğum kanalı) : Doğum yolu, kemik pelvis ye yumuşak...