Ekstübasyon Sonrası Tedavi

Ekstübasondan sonraki 12 saatte, yüksek glikoz yükünün, C02 üretimini arttırarak zaten sınırda olan akciğerlere yük bindireceğinden total parenteral beslenme hızı yavaşlatılmalıdır. Pulmoner enfeksiyon bulguları varsa antibiyotik başlanmalıdır. Erkenden ekstübe edilmiş hastada süper enfeksiyon riski azdır. Hastanın 24 saat dikkatlice izlenmesi ve kan gazlarının periodik olarak ölçülmesi şarttır. Reentübasyon için solunum yetmezliğinin herhangi bir bulgusu bilhassa solunum sayısının hızlanması aranır. Hasta, yatağında bir sağa bir sola döndürülerek, gerekirse endotrakeal aspirasyon kullanılarak, öksürmeye teşvik edilmelidir. Mümkünse yürütülmesine yardımcı olunmalıdır.

Postüral drenaj sekresyonların uzaklaştırılmasında faydalı olabilir. Hatta uzun süre mümkünse yürütülmesine yardımcı olunmalıdır. Postüral drenaj sekresyonların uzaklaştırılmasında faydalı olabilir. Hatta uzun süre oturmayı gerektiren aşırı egzersizlerden kaçınılmalıdır. Ekstübe edildikten sonra ilk 24 saat oral herhangi birşey verilmemeli çünkü endotrakeal entübasyon yutma reflekslerini geçici olarak bozmuş olabilir ve hastanın az bir miktar aspire etmesi bile tekrar mekanik ventilasyonu gerektirebilir.

B.Sıvı Tedavisi: Şokun tedavisinde sıvı verilmesinin, pulmoner fonksiyonu menfi yönde etkileyebileceği şüphesi olsa bile şok tedavi edilmelidir. Eğer %50 veya daha fazla inspire edilmiş oksijen konsantrasyonu veya 10 cm’den daha yüksek ekspirasyon sonu basınç seviyeleri gerekirse bir Swan-Ganz kateteri yoluyla kalp dolma basıncı ve kardiak indeks takip edilmelidir. Hedef mümkün olduğu kadar az sıvı verilmesi ve aynı zamanda kardiak indeksin muhafaza edilmesidir. ARDS’li genç hastalar 4,5 lt/dk/m2 veya daha fazla, daha yaşlı hastalar ise 3,3 lt/dk/m2 lik bir kardiak indekse sahip olmalıdır. Diğer bir deyişle hastalar, eğer mümkünse hafifçe hiperdinamik hale getirilmelidir, çünkü bu durum enfeksiyonun iyileşmesine ve kontrolüne yardım eder. Yanıklı hastalar hariç, resüssitasyondan sonra albumin ihtiva eden solüsyonlar kullanılmamalıdır. Ciddi travma ve sepsiste endotelial permeabilite artmış olup, solüsyondaki albumin ekstravazasyon yoluyla interstisiuma geçip, zayi olur.

C.îlaç Tedavisi:

l.Antibiyotikler: Birkaç gün mekanik ventilasyonda kalan ve entübe edilmiş olan herhangi bir hastanın trakeal sekresyonundan bakteri elde edilebilir. Mesele antibiyotik tedavisinin ne zaman yapılacağıdır. Antibiyotik verilme endikasyonları şunlardır:

— Negatif gram boyalı preperatta mebzul lokosit gösteren pürülan balgam

— Aspirasyon materyalinden patojen mikroorganizmaların elde edilmesi

— Artan sıvı ihtiyacı ve artan kan glikoz konsantrasyonları ile birlikte sistemik sepsis bulguları

— İnspire edilmiş oksijen konsantrasyonunun ve ekspirasyon sonu basıncını arttırma ihtiyacı gibi pulmoner fonksiyonda kötüleşme belirtileri

— Göğüs X-ray’ında kötüleşme işaretleri

Eğer bunların tümü mevcut ise antibiyotiklere başlanılmalıdır. Yalnızca biri veya ikisi mevcutsa muhtemelen en iyisi daha sonra fatal pnomoniye sebep olabilen dirençli organizmaların gelişmesinden sakınmak için antibiyotiklerin verilmemesidir.

Yaşlı hastalar, hastalığın kritik dönemini atlattıktan sonra yaşamak için sadece bir tek şansa sahip olduklarından, bu hastalara muhtemelen antibiyotikler, uzamış hastalıktan sonra daha iyi iyileşebilen genç hastalardan daha erken başlanılmalıdır. Bunun için 80 yaşında yelken göğüslü yaşlı bir hasta için antibiotik erkenden başlanılmalıdır. Buna karşılık ateşli silahla kolon yaralanması sebebiyle hospitalize edilen ve iki hafta sonra şüpheli pnomoni gelişen 20 yaşında genç bir hastaya, sadece, infeksiyon kesinlikle doğrulanıp, etkin organizmalar tespit edildikten sonra antibiyotik başlanılmalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ