Çocuklarda Fizyolojik Sarılık

Yenidoğanda fizyolojik olarak hiperbilirubi nemiye eğilim vardır. Miadında doğmuş sağlık­lı yenidoğanlarm yaklaşık % 60 mda, erken do­ğanların % 80 inde doğumdan sonraki 2 3. Gün­lerde başlayan fizyolojik sarılık (icterus neona torum) görülmektedir.

Yenidoğanda fizyolojik sarılığın oluşmasın­da birçok etmen rol oynar:

  1. İndirekt bilirubinin konjüge olarak di­rekt bilirubine dönüşmesi için gerekli glükuro­nil transferaz enzimi ilk günlerde yetersizdir. Bu enzim yeterli düzeye ancak doğumdan sonra 6 7. Günlerde ulaşır.
  2. İndirekt bilirubinin karaciğer hücresi tarafından alınma işlevi için gerekli olan aksep tör proteinler (y ve z proteinler) henüz tam ge­lişmemiştir. Z proteini fetal hayatta tam gelişir. Y proteini (ligandin) ise ancak yaşamın 2. Haf­tasında istenen düzeye ulaşır.
  3. Barsak florası yenidoğanda tam gelişme­miştir. Direkt bilirubinin ürobilinojene indirgen­mesi eksiktir.
  4. Ductus venosusun açık kalması duru­munda vena portadaki kanın bir kısmı karaci­ğere uğramadan dolaşıma geçerek bilirubinemi yi arttırır.
  5. Anneden kaynağını alan estrojen ve pregnanediol bilirubin konjügasyonunu önleye­rek sarılığı arttırır.
  6. Bilirubinin temel kaynağım oluşturan fetal eritrositlerin yaşam süresi normale kıyasla daha kısadır. Normalde 120 gün olan bu süre fe­tal eritrositler için 60 90 gün arasında değişir.

Yenidoğanm fizyolojik ikteri 7 10. Günlerde kaybolur. Preterm bebeklerde olayın başlangıcı

Genellikle daha geç  4 5 inci günler) olup ikterin kaybolması 15. Günü bulmaktadır. Fizyolojik sa­rılıkta maksimal bilirubin düzeyleri preterm be­bekte 12 mg/dl, term bebeklerde ise 14 16 mg/ di olarak kabul edilmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ