Fucosidosis

Bu hastalık, lizozomal alfafukosidaz aktivitesi yeter­sizliğine bağlı olarak fukoz içeren glikosfingolipidlerin iç organlarda ve fukoz içeren oligosakkaridler ve glikoproteinlerin beyin ve organlarda birikimi sonucu gelişir. Normalde fukoz glikolipidlerin ve glikoproteinlerîn bir komponentidir.

Fukosidozda hepatositlerde ve Kupffer hücrelerinde granüler ve lameller bir yapı gözlenir. Karaciğerde elektronmikroskopisi ile Hürler sendromundakine  benzer vaküoller saptanır. Merkez sinir sisteminde sinir hüc­releri büyük, boş veya granüllü görünür ve PAS-pozitif madde içerirler. Nöronlar da vaküollü olup, nöron kaybı vardır.

Karaciğer, kalp ve beyinde glikos mgo pidterin ve glikoproteinlerin anormal birikimine bağlı klinik bulgu­lar gelişir. Hastalığın 2 ayrı tipi tanımlanmıştır. Fucosidosis tip I de psikomotor gerilik, konvülziyonlar ve kemik deformiteleri ilk yaşta ortaya çıkar. Miyokardit, kardiomegali, kısa boy, makroglossi, kaba yüz görü­nümü, hepatosplenomegali, spastik ataksi başlıca bul­gulardır. Terde Na, Cl düzeylerinde artma olabilir. İskelet anomalileri, lomber kifoz, kalçalarda kontraktür, diz, dirsek ve el bileğinde deformiteler şeklindedir. Fucosidosis tip II de hastalığın başlangıcı daha geç ve gidişi de daha yavaştır. Kemik değişiklikleri daha hafiftir. Terde elektrolit değişiklikleri ve hepatosplenomegali yoktur. Bu tipte, giderek ağır bir mental gerilik gelişir. Ayrıca Fabry hastalığında görülen deri lezyonları, bu hastalarda da görülür.

Her iki tip fukosidozda klinik tablo, bir mükopolisakkaridoz veya mükolipidoz olarak düşünülebilir, ancak idrarda mükopolisakkaridler bulunmaz. İdrarda fu­koz içeren oligosakkaridler vardır. Vakaların çoğun­luğunda karakteristik vaküoîlü lenfositler gözlenir. Ke­sin tam, lökosit veya fibroblastlarda alfafukosidaz aktivitesinin total yetersizliğinin gösterilmesine dayanır. Otosomal resesif geçen bu hastalıkta amniotik sıvı hücreleri kullanılarak prenatal tanı yapılabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ