Genel komplikasyonlar

Genel komplikasyonlar:
1 — Defayans, Senkop
Daha ziyade anestezi komplikasyonu olarak görülür. Burada kı­saca temas edilecektir. Defayans ve lipotimi senkopun ilk derecesidir. Kısmî şuur kaybı olarak tarif edilebilir. Şuur kısmen ve bazı ileri va­kalarda tamamen kaybolabilir. Bu belirti ortaya çıkmadan önce es­neme, yüzde solukluk, terleme dikkati çeker, hasta bulantı hissin­den bahseder. Başlangıçta nabız iyidir. Bazan yavaşlar, gayrı mun­tazam ve filiform olur. Teneffüs ritmi yavaşlamıştır. Tedavide aşağı­daki çarelere baş vurmalıdır.
a — Hasta derhal başaşağı duruma getirilmeli
b — Sıkan elbiseler varsa gevşetilmeli
c — Yüze friksion yapılmalı
d — Amonyak vs. koklatılmalı
e — Vantilasyon yapılmalı
f — Analeptik ilaçlar yapılmalıdır.
(Bu konuda fazla tafsilat önceki bölümde verilmiştir.)
II —Bazı hastalıkların nakli: Asepsi antisepsiye riayetsizlik so­nucu görülebilen çok nadir bir komplikasyondur. Sy ve tetanoz bu hastalıklar arasında sayılabilir.
III — Sekonder komplikasyonlar:
1 — Trismus: Çiğneme adelelerinin yapışma sahasında yapılan müdahalelerden sonra bilhassa alt yirmi yaş dişi çekiminden sonra görülebilir. Enfektion işe karıştığı takdirde tablo ağırlaşır. Antibiotik tatbikatı, enfraruj ve periarteriel novokain zerklerinden istifade edi­lir.
Trismusta tedavi: Trismusun tedavisi şu şekilde özetlenebilir:
1 — Mekanik tedavi: Hastanın dişleri arasına tahta veya plas­tik bir kama koymak ve bunun kalınlığını tedrice bir suretle arttır­mak veya mandal, zenberekli cihazlar uygulamak suretiyle yapılan tedavi çareleridir. Bunlara fizik tedavi çarelerini de ilave etmek he­men daima faydalı olmaktadır.
2 — Tıbbi tedavi: 1 — Myorelaksan ilaçların sistematik olarak verilmesi
2 — Sfenopalatm ganliona anestezi
3 — Periarteriel novokain enfiltrasyonu
4 — Massater sinirine anestezi. Kısaca massater anestezisini izah edelim. İğne kapitulum mandibula ile koronoıd çıkmtı arasın­dan zigomayı yalıyarak dikine batırılır 2-2,5 cm bu istikamette iler­letilir aspire edilerek enjekte edilir.
2 — Disfaji: Yutma güçlüğü alt yirmi yaş dişleri çekiminden sonra görülebilir. Enflammatuvar hadiseler işe karışınca klinik tab­lo ağırlaşır.
3 — Sekonder kanama: Ya çekim sahasının sekonder enfektiona uğraması veya bazı kan hastalıkları sebebiyle çekimden günler son­ra kanamalar görülebilir. (Bunlar hakkında kanama bahsinde ge­niş bilgi verilmiştir).

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ