GÖĞÜS DUVARI VE PLEVRANIN ANATOMİSİ

Göğüs duvarı hava geçirmeyen, genişleyebilen, koni şeklinde bir kafesdir. Akciğer ventilasyonu toraks içinde negatif basıncın gelişmesiyle kosta kafesinin kendiliğinden ekspansiyonu ve diyafragmanın aşağı doğru hareketiyle olur.

Göğüs kafesinin ön duvarı en kısa ebatlısıdır. Bu supra sternal çentikten ksifoid kadar yaklaşık 18 cm’lik bir mesafede uzanır. Dikey olarak manibrium sternum, ksifoid ve ilk on kostanın eklemleri sıralanmıştır. Göğüs duvarının yanlarını, arka bağlarından öne ve aşağı doğru meyille gelen ilk 10 kot kaplar. Arka göğüs duvarı, 12 torasik vertebra, bunların transvers çıkıntıları ve 12 kostadan oluşmaktadır . Torasik kafesin üst ön kısmı klavikula ve subklavian damarlar, lateralde omuz ve aksiller, sinir ve damarlar; dorsalde skapula tarafından çevrilir.

Toraks girişi veya çıkışı (Toracic outler veya inlet olarak da adlandırılan toraks’ın superior açıklığı) 5-10 cm olup böbrek şeklindedir ki bunu ilk kosta eklemi ve kosta lateralden manibrium anteriordan ve vücudun ilk torasik vertebrası arkadan sınırlandırır. Toraksın inferior açıklığı, superior açıklığından daha geniştir ve diyafragma tarafından işgal edilmiştir. Göğüs duvarının kanlanması ve innervasyonu interkostal damarlar ve sinirler yolu iledir . Üst toraks ise damar ve sinirlerini servikal ve axiller bölgeden alır.

Paryetal plevra göğüs duvarının en iç tabakasıdır ve 4 bölüme ayrılmıştır: Servikal plevra (cupula), kostal plevra, mediastinal plevra ve diyafragmatik plevra. Visseral plevra seröz bir tabaka halinde akciğerleri sarar; paryetal plevra ile birlikte devam ederek akciğer hilusunda buna katılır. Potansiyel plevral boşluk bir kapiller aralıktır ki burası normalde yalnızca birkaç damla seröz mayii ihtiva eder. Bu boşluk herhangi bir nedenle genişleyebilir. Sıvıyla dolarsa hidrotoraks, kanla dolarsa hemotoraks, püyle dolarsa piyotoraks veya ampiyem ve hava ile dolarsa pnomotoraks gelişir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ